Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Milieukeur elektriciteit

Milieukeur gecertificeerde groene elektriciteit komt van natuurlijke bronnen die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn. Zoals zon, wind, water en bio-energie. Dit onafhankelijke keurmerk garandeert dat die gecertificeerde groene elektriciteit voor 100% is opgewekt in Nederland. Eneco, Greenchoice, MAIN Energie, Pure Energie Groep, Scholt Energy Control en Vattenfall Sales Nederland leveren Milieukeur groene elektriciteit.

De onder Milieukeur verkochte hoeveelheden elektriciteit worden gedekt door Garanties van Oorsprong, die zijn afgeboekt bij CertiQ. Met Milieukeur groene stroom wordt de groei gestimuleerd van opwekking van duurzame elektriciteit in Nederland en de CO2-uitstoot bij energieopwekking voorkomen.

Transparante eisen en onafhankelijke controle

SMK (Stichting Milieukeur) beheert het certificatieschema Milieukeur groene elektriciteit. De eisen van het keurmerk komen tot stand onder verantwoordelijkheid van een breed samengesteld College van Deskundigen. Deze professionals vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke belangen, met kennis van het vakgebied en zijn o.a. werkzaam bij de overheid, koepel- en inkooporganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), onderzoeksbureaus en producenten. De controle van de eisen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie instelling. Het beheer van het certificatieschema Milieukeur groene elektriciteit, de controle en certificatie van de stroomproducten vinden plaats volgens de Europese norm voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).

Bekijk certificeringsproces

Milieukeur groene elektriciteit geborgd door Garanties van Oorsprong

Er is geen enkel verschil in de elektriciteit die uit de Nederlandse stopcontacten komt. Er is wél verschil in de manier waarop die is opgewekt. ‘Groene’ elektriciteit moet gedekt zijn door zogenaamde ‘GvO’s’ (Garanties van Oorsprong). Zo’n GvO-garantie garandeert dat de elektriciteit afkomstig is uit een duurzame energiebron.

GvO’s dienen om:

te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt en op het elektriciteitsnet is gezet (traceerbaarheid);
voor Milieukeur certificering te bewijzen dat de geleverde hoeveelheden Milieukeur elektriciteit overeenkomen met wat er daadwerkelijk beschikbaar is. De afgeboekte volumes (op basis van GvO’s), incl. de bronnen, worden volledig gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie instelling. Daardoor is het individueel afboeken van GvO’s niet meer nodig.

 

De toegevoegde waarde van Milieukeur

Gegarandeerd groene energie

Het Milieukeurcertificaat garandeert dat de groene elektriciteit is opgewekt in Nederlandse installaties; dit wordt geborgd door GvO’s.

Bevordert groei

Milieukeur groene elektriciteit bevordert de groei van duurzame opwekking van elektriciteit in Nederland.

Bewijs voor duurzamer ondernemen

Bedrijven en organisaties die maatschappelijk willen ondernemen, willen ook aantonen dat zij bijdragen aan een beter milieu en klimaat. Met de inkoop van Milieukeur groene elektriciteit tonen zij aan dat zij hun CO2-uitstoot verlagen en bijdragen aan duurzame energieproductie in Nederland.

CO2-prestatieladder

Naast het versterken van het imago, levert het Milieukeurcertificaat nog andere voordelen op. Zoals een hogere ranking op de CO2-prestatieladder (SKAO), dat een ’plus’ kan opleveren in het gunnen van een aanbesteding. Een organisatie geeft daarbij aantoonbaar invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), een eis die (potentiële) klanten steeds vaker stellen.

Meer informatie

Certificatieschema Milieukeur groene elektriciteit

Lees meer

Milieu Centraal groene stroom

Lees meer

Consumentenbond | energie vergelijken

Lees meer

hier | Groene stroom checker

Lees meer