Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Tarieven

De tarieven van Milieukeur bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Dit is exclusief de kosten die de certificatie-instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. De aanmeldingskosten worden via de certificatie-instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht. De jaaromzet wordt opgevraagd door de certificatie-instelling, daarna factureert SMK de jaarlijkse afdracht.

Afdrachten 

SMK beheert het keurmerk Milieukeur en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Voor financiering van de werkzaamheden brengt SMK afdrachten in rekening bij keurmerkhouders. Denk aan de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema’s, voorlichting en onderzoek. 

Tarievenblad

De genoemde tarieven zijn geldig sinds 1 januari 2021. In 2024 vinden er geen wijzigingen plaats.

Download