Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Voordelen

Producten en/of diensten certificeren met Milieukeur vergt een hoop inspanning. Certificering met het keurmerk brengt verschillende voordelen met zich mee. Hieronder de mogelijke voordelen op een rij:

Voorkeurspositie

Het kan zijn dat afnemers vragen om producten met een keurmerk. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen is er voor uw bedrijf daarom een grotere zekerheid van afzet. Dat wil zeggen dat u voor langere tijd zeker bent van de afzet volgens een afgesproken prijs.

Imago

Een Milieukeur certificaat kan bijdragen aan een duurzaam bedrijfsimago, bijvoorbeeld bij omwonenden, gemeente of andere maatschappelijke omgevingen.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van Milieukeur gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen, water en energie. Dat kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Door dat voor uw eigen productie bij te houden, krijgt u inzicht in hoeverre de kostenbesparing de hogere uitgaven of investeringen dekt.

Risicobeheersing

Bij het duurzaam produceren is er aandacht voor alle kritische factoren van het productieproces. Een breed team van deskundigen heeft haar kennis en kunde verwerkt in het certificatieschema en daar maakt u gebruik van. Door risico’s te beperken is de kans kleiner dat onverwachte zaken de productie beïnvloeden en incidenten plaatsvinden. Daarmee bespaart u ook de nodige kosten voor het geval die incidenten zich voordoen.

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar Impactleningen. Keurmerkhouders van Milieukeur komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%.  

Product voldoet aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een Milieukeur certificaat voldoen producten aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Met het Milieukeur certificaat maken organisaties hun duurzaamheidsinspanningen op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk. Zowel richting bedrijven als consumenten.

De criteria van Milieukeur komen tot stand met inbreng van betrokken partijen, onder verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen van SMK. Hierin zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en eindgebruikers vertegenwoordigd. Via openbare hoorzittingen vindt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming plaats met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van Milieukeur voldoen. Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De eisen

Lees meer

Betrouwbaarheid

Lees meer