Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Workshop Milieukeur groene elektriciteit

Gepubliceerd op: 24 augustus 2023

In een telefonische enquête in 2022 hebben diverse Milieukeurhouders hun ervaringen gedeeld over het keurmerk Milieukeur voor groene elektriciteit. Er bleek belangstelling te zijn voor een workshop over het ambitieniveau van de eisen en de meerwaarde van het Milieukeurcertificaat.  

Op 6 juli 2023 vond bij SMK deze workshop plaats. Milieukeurhouders, SKAO, Milieu Centraal, de Consumentenbond en certificatie-instelling Normec QS wisselden daarin ervaringen en ideeën uit. De discussie over de toegevoegde waarde van het certificaat werd ingeleid door Milieukeurhouder Pure Energie. Daarna volgde een presentatie van SKAO over de herziening van de CO2-Prestatieladder en de daarbij voor Milieukeur relevante onderwerpen. 

Meerwaarde

Meerwaarde van Milieukeur is er vooral voor de zakelijke markt. Daar is groene elektriciteit de norm. De meerwaarde geldt in het bijzonder voor de koppeling aan de CO2-Prestatieladder, die dan ook in de toekomst moet worden behouden. De meerwaarde is er verder als service voor bedrijven, ter ondersteuning van bijvoorbeeld BREEAM-certificering en de duurzaamheidsstrategie van klanten. Daarnaast biedt het Milieukeurcertificaat een onafhankelijke kwaliteitscontrole: een externe bevestiging van je duurzame product. Voor de toekomst kan meerwaarde liggen in de onafhankelijke onderbouwing van milieuclaims, bijvoorbeeld onder de strenge Europese eisen in het Green Claims Directive Proposal.

Ambitieniveau

De definitie van ‘additionaliteit’ lijkt aan actualisatie toe. Er is sprake van additionaliteit wanneer de inkoop van groene stroom de opwekking van duurzame elektriciteit in Nederland stimuleert. Een vraag is of import onder bepaalde voorwaarden mag. SKAO bekijkt ook hoe importanders kan worden behandeld in de CO2-Prestatieladder. Anderzijds is groene elektriciteit uit Nederland verbonden aan de identiteit van diverse Milieukeurhouders. Een ander discussiepunt is de leeftijd van installaties, waaruit de elektriciteit afkomstig is. In elk geval moeten eventuele aanvullende criteria controleerbaar zijn en niet leiden tot extra administratieve lasten, het moet simpel blijven.

SMK kijkt terug op een geslaagde workshop en gaat de komende maanden aan de slag met de aanbevelingen en suggesties.