Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Vernieuwing Barometer Duurzame Evenementen door internationale harmonisatie

Gepubliceerd op: 16 mei 2023

SMK gaat de eisen voor de Barometer Duurzame Evenementen internationaal harmoniseren en moderniseren tot een instrument dat meer aansluit bij de behoefte van de sector. In Nederland biedt de Barometer Duurzame Evenementen al jaren een leidraad voor verduurzaming van evenementen. Internationaal neemt de belangstelling van de sector daarvoor toe: vanaf 2024 kunnen evenementenorganisatoren en -locaties ook in Duitsland, Scandinavië en Finland een certificaat van een erkend milieukeurmerk aanvragen. Het huidige certificatieschema van de Barometer Duurzame Evenementen wordt per 15 mei eerst nog met een jaar ongewijzigd verlengd tot 15 mei 2024. 

Beheer en vernieuwing door SMK

Aanvankelijk is de Barometer Duurzame Evenementen ontwikkeld met de initiatiefnemer Stichting Duurzaam Organiseren. Vanaf begin 2023 heeft SMK dit instrument volledig in beheer genomen. Dit maakt de weg vrij voor vernieuwing van deze Barometer. Als sleutel voor verandering ziet SMK internationale harmonisatie met de eisen van gerenommeerde collega-milieukeurmerken.

Internationale harmonisatie

SMK werkt samen met de bekende keurmerken Blaue Engel en Nordic Swan, die momenteel eisen ontwikkelen voor duurzame evenementen. Ook het succesvolle Oostenrijkse Umweltzeichen staat open voor het delen van kennis en het afstemmen van criteria. Met dit keurmerk zijn al meer dan honderd evenementenlocaties en  -organisatoren gecertificeerd. Met thema’s als mobiliteit en klimaatbescherming, accommodaties, inkoop, materiaal- en afvalmanagement, verlichting en catering is er veel overlap met de Nederlandse Barometer Duurzame Evenementen. Leren van het succes in Oostenrijk en van het criteria-onderzoek in Duitsland, Scandinavië en Finland vormt de basis voor vernieuwing van de Barometer Duurzame Evenementen. 

Herziening gericht op zakelijke evenementen

Dit jaar herziet SMK de eisen van de Barometer Duurzame Evenementen. Daarin staat harmonisatie met de eisen van Blaue Engel, Nordic Swan het Oostenrijkse Umweltzeichen centraal. De belangrijkste doelgroep van het gemoderniseerde en gestroomlijnde eisenpakket van de Barometer bestaat uit grote, zakelijke bedrijfsevenementen op vaste locaties. Voor steeds meer overheden en bedrijven is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen een voorwaarde bij de organisatie van dergelijke evenementen. Een onafhankelijk certificaat ondersteunt en borgt de verduurzaming hiervan.  

In gesprek met de sector

SMK gaat de komende maanden graag in gesprek met evenementenlocaties en -organisatoren over de toegevoegde waarde van duurzaamheidscertificering, aansluitend bij de behoeften en wensen van de sector. Belangstellenden kunnen zich melden bij SMK.