Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Nieuwe duurzaamheidsthema’s in herziene Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Gepubliceerd op: 30 september 2021

De Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen is herzien met ingang van 1 oktober 2021. De nieuwe duurzaamheidsthema’s in de Milieuthermometer sluiten aan bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die door ruim 300 partijen is ondertekend.

Via de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling een certificaat behalen op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.

Steeds meer ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgprofessionals werken mee aan een duurzame zorgsector. De Milieuthermometer biedt een concreet instrument om de milieuprestatie en milieuzorg in zorginstellingen en ziekenhuizen structureel te verbeteren en aantoonbaar te maken. De eisen voor de verschillende duurzaamheids-thema’s dragen aan bij de vier ambities van de Green Deal Duurzame Zorg:

  • terugdringen van CO2-uitstoot;
  • circulaire bedrijfsvoering;
  • medicijnresten verwijderen uit afvalwater;
  • gezond makende leefomgeving en milieu.

Nieuwe duurzaamheidsthema’s en ambitieniveaus

Een nieuw thema in de Milieuthermometer is groene zorgprofessionals om de kennis van medewerkers en het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen onder medewerkers te vergroten. Een ander nieuw thema betreft de healing environment, de omgeving binnen gebouwen, met als doel de ondersteuning van het herstel van patiënten en het voorkomen van gebouw-gerelateerde klachten. Voor het thema energie sluiten de eisen nog steeds aan bij de Energy Efficiency Directive (EED) voor een beoogde vrijstelling voor de energie-audit volgens de EED. Tevens is de portefeuilleroutekaart CO2-reductie – onderdeel van de Milieuthermometer – in lijn met het Klimaatakkoord.

De herziene eisen bieden meer flexibiliteit voor instellingen, maar de te behalen score is nu ambitieuzer voor alle certificeringsniveaus. Voor kleine zorglocaties (minder dan 30 bewoners en 500 m2 of meer bruto vloeroppervlak) geldt een ‘verkort eisenpakket’ als er al veel centraal geregeld is bij een gecertificeerde hoofdlocatie. Zo kan de controle beperkt blijven.

Herzieningstraject met inbreng van stakeholders

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld en herzien door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Onder aanvoering van een advieswerkgroep van leden van MPZ zijn alle verplichte en optionele eisen onder de loep genomen en geactualiseerd. Verder hebben diverse stakeholders en brancheorganisaties uit de zorg, omgevingsdiensten en bedrijven bijgedragen aan de herziening.

Herziene eisen en certificering

De herziene eisen gelden voor drie jaar tot 1 oktober 2024. Om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen te implementeren is er een overgangstermijn van 12 maanden. Nieuwe certificaathouders moeten direct voldoen aan het herziene certificatieschema.

Download hier het herziene certificatieschema Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Informatie – Contact