Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Milieukeur ongewapende betonproducten verlengd

Gepubliceerd op: 14 november 2022

Het certificatieschema Milieukeur van ongewapende betonproducten is met twee jaar ongewijzigd verlengd tot 1 november 2024. Op dit moment is er geen aanleiding om de eisen aan te passen.

Europese ontwikkelingen

Op dit moment vindt er een herziening plaats van de Europese Construction Product Regulation. Dit is de Europese verordening die eenduidige eisen stelt aan de essenstiƫle eigenschappen en prestaties van bouwproducten.

Er is een voorstel om de aanzienlijke hoeveelheid keurmerken te beperken. Dit houdt in dat op bouwproducten alleen CE-markering (wettelijk minimum) mogelijk is. Bovenwettelijke, op voorlopers gerichte milieukeurmerken zoals Milieukeur zouden niet meer op de producten gecommuniceerd mogen worden naast de CE-markering. De eventuele gevolgen voor Milieukeur betonproducten zijn tot dusver nog onbekend.

Onafhankelijk

SMK is een onafhankelijke organisatie waarin deskundigen uit (kringen van) producenten-, eindverbruikers-, en milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke instituten en overheid vertegenwoordigd zijn. Criteria worden opgesteld aan de hand van gezamenlijk overleg, waardoor deze criteria een breed maatschappelijk draagvlak hebben. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert of aan de criteria wordt voldaan.

Certificeren

Milieukeurproducenten die in aanmerking komen voor Milieukeur kunnen contact opnemen met certificatie-instelling Kiwa. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012 en zijn daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of hebben daartoe een aanvraag ingediend. Voor productgroep betonproducten kunt u zich richten tot:

Kiwa Nederland B.V., de heer Jan-Willem Bosma, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon +31 (0)889984620, jan-willem.bosma@kiwa.com.