Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen kan een ziekenhuis of zorginstelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Die duurzame bedrijfsvoering is belangrijk voor zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, patiënten, bezoekers en anderen. Met het certificaat onderscheidt een instelling zich en kan deze voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt.

De Milieuthermometer is herzien met ingang van 1 oktober 2018. De actualisatie van veel duurzaamheidsthema’s sluit aan bij de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die op 10 oktober a.s. is ondertekend en bij het Klimaatakkoord van Parijs. Belangrijke herzieningsonderwerpen waren o.a. CO2- reductie, circulaire bedrijfsvoering en medicijnresten uit afvalwater, inkoopbeleid, catering en voeding.

Duurzame bedrijfsvoering
Via de Milieuthermometer wordt een ziekenhuis of zorginstelling gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het nationale keurmerk Milieukeur. Een instelling komt in aanmerking voor een certificaat van de Milieuthermometer als aan verplichte en optionele eisen is voldaan. Voor kleine zorglocaties (minder dan 30 bewoners) geldt een ‘verkort eisenpakket’ als er al veel centraal geregeld is bij een gecertificeerde hoofdlocatie. De eisen beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop milieuwinst wordt behaald, onder meer: 

Milieu- en energiemanagement

 • milieu-/duurzaamheidsbeleid
 • registratie gegevens
 • milieujaarverslag
 • CO2 reductie/energiebesparings-/onderhoudsplan

Energie

 • o.a. verwarming en koeling/ventilatie
 • verlichting
 • elektriciteit
 • verbeterde aansluiting bij  de Energy Efficiency Directive (EED) en de ‘Erkende Maatregelen voor energiebesparing’ waardoor wordt voldaan aan de verplichting voor de energie-audit volgens de EED (vrijstelling, zie dit document)
 • ontmoediging van aardgasgebruik

Voor kleine locaties ligt de nadruk op energiemaatregelen.

Water, afvalwater

 • waterbesparing
 • vermindering van medicijnresten/contrastvloeistoffen in afvalwater
 • terugwinning van energie/grondstoffen uit afvalwater 

Bodem

 • preventie verontreiniging

Lucht

 • alternatieve koude-/koelmiddelen
 • emissievermindering NOx

Afvalscheiding afvalstromen

 • preventie
 • inzameling en hergebruik ongebruikte medicijnen
 • stimuleren hergebruik medische apparatuur, ICT

Gevaarlijke stoffen

 • reductie gebruik
 • verantwoorde opslag

 

Catering en voeding

 • eisen aan menu, inkoop, servies en verpakkingen
 • meten/preventie voedselverliezen
 • verbeterplan duurzame voeding en catering
 • bevorderen plantaardige eiwitconsumptie

Reiniging

 • duurzame schoonmaak
 • milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en dosering

Schoon en zuinig vervoer

 • beperken zakelijke personen- en transportkilometers
 • bevorderen zuinige/ bestelwagens en personenbussen/elektrische auto’s/zuinige banden
 • bevorderen fiets- en OV-gebruik

Inkoopbeleid

Bevorderen milieucriteria in aanbestedingen voor:

 • medische producten
 • facilitaire producten
 • medische reusables

Vastgoed/verbouw/renovatie

 • schilderwerk; gebruik van minder milieubelastende verven/beitsen
 • energielabel gehuurde gebouwen

Groenbeheer

 • groenbeheer, onkruidbestrijding, bemesting, groenafval
 • eisen voor plantmateriaal, hout, dak-/gevelbegroeiing
 • parkeerplaatsinrichting
 • gladheidsbestrijding
 • zwerfaval

Papier

 • inkoop
 • verbruik

Textiel

 • inkoop materiaal
 • reinigingsproces, wasmiddelen
 • hergebruik

Innovatie

 • stimuleren eigen duurzaamheidsinitiatieven voor milieu-innovatie

Meer informatie

Keurmerk voor de milieuzorg en milieuprestaties van zorginstellingen

Keurmerk voor de milieuzorg en -prestaties van zorginstellingen