Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Milieukeur ongewapende betonproducten

Functionele bestratingsmaterialen en daktegels die aantoonbaar hun ‘steentje’ bijdragen aan het milieu; dat garanderen Milieukeur gecertificeerde ongewapende betonproducten. Naast de functionele – en milieuhygiënische eigenschappen die gelden voor de met Milieukeur gecertificeerde betonproducten zijn het aandeel en herkomst van het gerecycled materiaal geborgd.

Positieve beoordeling

De onafhankelijke consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief over Milieukeur betonproducten en vermeldt op haar website dat betonnen bestrating met Milieukeur een milieuvriendelijke bestrating is en bijna altijd geschikt door beschikbare maten en kleuren.

Lees artikel Milieu Centraal

De toegevoegde waarde van Milieukeur

Duurzaamheidseisen

De belangrijkste duurzaamheidseis van Milieukeur is de verplichte toepassing van menggranulaat onder meer afkomstig uit gebroken puin uit de bouw en sloop of van AEC-granulaat. Dit draagt bij aan recycling, beperkt grindwinning en voorkomt dat het landschap wordt aangetast door puinstort. Milieukeur producten voldoen aan de milieuhygiënische eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

De Milieukeur certificering is aanvullend op andere initiatieven in de betonmarkt, zoals het CSC-certificaat voor de duurzame productie van beton (niet voor betonproducten) en het BRL K11002-systeemcertificaat voor bedrijven om op een juiste wijze milieuprofielen van betonproducten te bepalen.

Functionaliteit en kwaliteit

Milieukeur betonproducten voldoen ook aan de hoogste eisen van functionaliteit en kwaliteit en aan de aanvullende eisen van het KOMO-keurmerk in de volgende Beoordelingsrichtlijnen (BRL):

  • Betonstraatstenen – BRL 2312
  • Betonbanden – BRL 2314
  • Betontegels – BRL 2313
  • Daktegels van beton – BRL 2315
  • Grasbetontegels – BRL K11001

Maatschappelijk verantwoord in- en verkopen

  • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.
    PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Bezoek de websitepagina van PIANOo met alle informatie over dit onderwerp.
  • De retail (zoals tuincentra) kan met Milieukeur betonproducten consumenten een duurzamer alternatief bieden voor hun bestrating

Groot aanbod

Ruim 75% van de Nederlandse fabrikanten kan Milieukeur gecertificeerde betonproducten leveren.

Meer informatie

Certificatieschema Milieukeur betonproducten

Lees meer

Voordelen

Lees meer

Betrouwbaarheid

Lees meer