Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

MCL ontvangt opnieuw gouden certificaat Milieuthermometer Zorg

Gepubliceerd op: 17 januari 2022

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft opnieuw het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur behaald.

Uit de jaarlijkse audit die namens het Keurmerkinstituut afgelopen december is uitgevoerd, blijkt dat het MCL wederom aan de criteria van de Milieuthermometer Zorg voldoet. Op grond hiervan ontvangt het MCL, ook voor het jaar 2022, het gouden certificaat. Het is de 9e keer op rij dat het MCL dit certificaat ontvangt. Het MCL is één van de ruim 300 gecertificeerde ziekenhuizen/zorginstellingen en is het enige Noordelijke ziekenhuis dat dit keurmerk mag voeren.

Auditor Feri Duller van het Keurmerkinstituut: ‘De druk op de zorg is hoog en in dat kader is het zeer positief dat MCL ook de zorg voor het milieu in hectische tijden weet te bewaken.’

Eén van de thema’s waarop is beoordeeld is (her-)gebruik van materialen. Het MCL maakt meer en meer de keuze van disposable naar re-usable medische hulpmiddelen. Daar zijn verschillende afdelingen bij betrokken, waaronder medisch specialisten, de afdeling inkoop en de centrale sterilisatieafdeling. Bij de overwegingen wordt gelet op patiëntveiligheid, functionaliteit, total cost of ownership en duurzaamheid. Hiermee breekt het MCL met de trend van de inzet van meer disposables.

‘Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid’ licht Omayra Nooitgedagt toe. Zij is beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het MCL. ‘We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij’.

Het duurzaamheidsbeleid van het MCL richt zich op:

  • Naleven van wettelijke voorschriften
  • Beperken van energie -en waterverbruik
  • Verantwoord gebruiken en minimaliseren van milieubelastende stoffen
  • Verankeren van duurzaam bouwen in het bouwbeleid
  • Inbedden van duurzaam inkopen en circulaire economie
  • Afvalpreventie en efficiënte afvalinzameling

Het MCL onderschrijft de doelen van Green Deal 2.0. Eén van de ambities is om in 2030 fossielvrij te worden; wat tot een beperking van minimaal 50% CO2 moet leiden. Het project ‘Groene OK’ heeft een lagere milieubelasting van operatieve ingrepen als doel. Hierbij wordt onder meer gekeken naar reductie van het gebruik van disposables, energiebesparing, onder meer op het gebied van luchtbehandeling, maar ook naar een reductie van gebruik van anesthesiegassen.

Bekijk alle gecertificeerde ziekenhuizen en zorginstellingen