Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Alleen nog fluorvrije schuimblusmiddelen na herziening Milieukeureisen

Gepubliceerd op: 30 november 2021

SMK publiceert de herziene Milieukeurcriteria voor brandblusmiddelen en brandblustoestellen. Het College van Deskundigen Non-Food heeft de criteria vastgesteld na evaluatie van de bestaande criteria en een internationale stakeholderbijeenkomst. Het certificatieschema is geldig vanaf 1 december 2021.

 

De criteria van Milieukeur worden periodiek herzien zodat het certificatieschema bij de tijd blijft. Aanvullingen, correcties en kritiek die zijn verzameld bij de hoorzitting, zijn meegenomen en eventueel voorgelegd aan het College van Deskundigen Non-Food.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging is dat schuimblusmiddelen geen organische fluorverbindingen meer mogen bevatten. Dit moeten worden aangetoond door middel van een bepaalde testmethode. Met de uitsluiting van organische fluorverbindingen loopt Milieukeur als bovenwettelijk, vrijwillig keurmerk vooruit op toekomstige Europese regelgeving, die nog in ontwikkeling is. Ook is een productinformatie-eis toegevoegd om voor de consument duidelijk te maken dat nieuwe Milieukeur schuimblussers fluorvrij zijn.

Ingang en overgangstermijn

De nieuwe Milieukeureisen gelden met ingang van 1 december 2021 voor 4 jaar, met een (standaard)overgangstermijn van één jaar.

Certificeren met Milieukeur

Producenten en leveranciers die in aanmerking willen komen voor Milieukeur kunnen contact opnemen met de onafhankelijke certificatie-instelling die controleert of aan de criteria wordt voldaan. SMK heeft een licentieovereenkomst met de certificatie-instelling die de certificatie uitvoert. Deze instelling werkt volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065:2012 en is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of heeft daartoe een aanvraag ingediend (de Raad voor Accreditatie accrediteert per Milieukeurcertificatie-schema). Voor de productgroep brandblusmiddelen/brandblustoestellen kunt u zich richten tot het Keurmerkinstituut.