Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Gepubliceerd op: 23 februari 2021

Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen, dit aantal groeide eind 2020 tot 282 organisaties. Afgelopen december zijn de eerste stappen gezet voor de herziening van het certificatieschema. Input voor de herziening zijn welkom bij SMK voor 1 april.

Groei van het keurmerk

Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen. Er zijn nu totaal 7 zorginstellingen gecertificeerd op het gouden niveau (Milieukeur), 76 op zilver en 199 op brons.

Thema’s herziening Milieuthermometer

De eisen van de Milieuthermometer zetten in op een stevige CO2-reductie, een circulaire bedrijfsvoering, minder medicijnresten in het afvalwater en een duurzamer inkoopbeleid, catering en voeding. Dit zorgt voor een koppeling met de Green Deal Duurzame Zorg 2.0

Afgelopen december zijn de eerste stappen gezet voor de herziening van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg. Naast een update van bestaande thema’s, zijn nieuwe onderwerpen:

  • ‘gezonde’ gebouwen en groene omgeving;
  • het betrekken van medici bij verduurzaming van zorginstellingen in o.a. ‘green teams’. Bijvoorbeeld met aandacht voor ‘groene’ operatie kamers en medicijnen met lagere milieu-impact;
  • duurzaamheid in zorgprocessen;
  • welzijn van cliënten.

Wat mogelijk is wordt momenteel onderzocht. Ook is contact gezocht met de Vlaamse Green Deal Duurzame zorg om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren.

Het is mogelijk om vóór 1 april per e-mail input voor de herziening in te leveren bij SMK: smk@smk.nl.

Meer informatie