Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Ineke Vlot

Manager

Ineke Vlot

Ineke Vlot is sinds 1996 werkzaam bij SMK als programmamanager non-food voor diverse non-food programma’s. Voor EU Ecolabel beoordeelt zij aanvraagdossiers voor certificering. Zij vertegenwoordigt vanuit SMK het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in het Regelgevend Comité van EU Ecolabel en brengt adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenW over stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB). Sinds april 2020 is Ineke voorzitter van het EU Ecolabel bestuur. Vanaf 2015 was zij al vice president van de EUEB.

Ook is Ineke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Milieukeur certificatieschema’s non-food en is zij betrokken bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/Green Public Procurement voor diverse productgroepen, zowel nationaal als internationaal.

Verder is Ineke bestuurslid van de eind 2018 opgerichte Vereniging van Schemabeheerders.

Ineke studeerde biologie en milieukunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze o.a. onderzoek naar milieurelevante productinformatie voor consumenten, gemodelleerd naar de Duitse ‘Blaue Engel’.

Na haar afstuderen werkte Ineke langere tijd als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing. Zij hield zich o.a. bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor Milieukeur (of het mogelijk èn wenselijk zou zijn een Nederlands milieukeurmerk op te richten) en met onderzoek naar internationaal productgericht milieubeleid. Daarvoor was ze projectleider bij de Stichting Consument en Veiligheid en warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut.

Mail Ineke