Factsheet: Milieukeur Dierhouderij

Milieukeur heeft een brede benadering voor de verduurzaming van dierlijke ketens. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus en op belangrijke duurzaamheidsthema’s:

Dierenwelzijn en -gezondheid

 • Veilige, gezonde en hygiënische leefomgeving
 • Grotere leefruimten met speelmateriaal
 • Natuurlijke dag- en nachtritmes
 • Geen onnodige ingrepen:
  • Pluimvee heeft onbehandelde snavels
  • Varkens worden niet gecastreerd
  • Tandjes van biggen worden niet gekort
  • Behoud van langer deel van de staarten van varkens; toewerken naar het volledig intact houden van de staarten
  • Er worden geen neusringen gebruikt (varkens, runderen)
  • Geboortes vinden bij runderen op natuurlijke manier plaats
  • Rundvee wordt niet gebrandmerkt
  • Rundvee heeft intacte staarten
 • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica
 • Brandveilige stallen 

Voeding en drinkwater

 • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer
 • Schoon drinkwater voor de dieren

Klimaat en milieu

 • Beperken van energiegebruik
 • Gebruik van groene stroom
 • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink)
 • Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact

Boer en medewerkers

 • Goede en veilige werkomstandigheden
 • Waardering voor duurzamere dierlijke producten

Milieukeur is betrouwbaar

Er zijn Milieukeur certificatieschema’s voor Dierlijke producten voor varkens, pluimvee (leghennen en vleeskuikens) en runderen (vleesvee).

De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.