Milieukeur Varkensvlees

Milieukeur Varkensvlees is dubbel duurzaam

Milieukeur varkensvlees is dubbel duurzaam, omdat Milieukeur zowel eisen heeft voor een goede gezondheid en het welzijn van de varkens, als voor een betere leefomgeving van dier en mens.

Dierenwelzijn en gezondheid

Het welzijn van Milieukeur varkens ligt op een hoger niveau dan in de gangbare varkenshouderij in Nederland. Dat wordt bereikt door:

 • Veilige, gezonde en hygiënische leefomgeving
 • Grotere leefruimten; minimaal leefoppervlakte van 1 m2
 • Natuurlijk dag- en nachtritme
 • Geen onnodige ingrepen:
  • niet castreren van de varkens
  • behoud van een langer deel van de staart
  • toewerken naar het volledig intact houden van de staarten
  • tegengaan van staartbijten
  • tandjes van biggen worden niet gekort
  • neusringen zijn niet toegestaan
 • Extra controles op diergezondheid
 • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica
 • Speelmateriaal en schuurborstels
 • Brandveilige stallen 

Voeding en drinkwater

 • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer
 • Schoon drinkwater voor de varkens

Klimaat en milieu

Milieukeur varkenshouderijen nemen veel maatregelen voor een betere leefomgeving, zoals:

 • Fors minder CO2-uitstoot door:
  - Een laag energiegebruik (minimaal 35% lager dan gangbaar in de varkenssector)
  - Verplicht gebruik van groene stroom
 • Minder uitstoot van milieubelastende stoffen (10% lagere uitscheiding van fosfaat, stikstof, koper en zink dan het landelijk gemiddelde)
 • Alleen gebruik van ‘oerwoudvrije’ (RTRS) soja in het varkensvoer

Milieukeur is betrouwbaar

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Varkenshouders worden jaarlijks gecontroleerd op de Milieukeur criteria voor dierenwelzijn, diergezondheid en milieu.