Voorbeelden uit de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • 31-10-2016

  Duurzamere bloembollen inkopen in de Hofstad

  Den Haag nam als eerste gemeente in Nederland Milieukeur bloembollen op als gunningscriterium in haar aanbestedingen. Duurzaamheid is een van de vier pijlers van het gemeentelijke inkoopbeleid.
 • 26-10-2016

  Veel enthousiasme voor Milieukeur workshop

  Paprikateler én Milieukeur-certificaathouder Tim van Dijk (VDHolland) was tijdens de Dutch Agri Food Week op 25 oktober gastheer voor een flinke groep belangstellenden voor de Milieukeur workshop.
 • 19-10-2016

  Alle leveranciers van Milieukeur elektriciteit in ‘groenste top 10’

  Vier leveranciers van Milieukeur groene stroomproducten Pure Energie (Raedthuys), Greenchoice, Eneco en Scholt Energy Control in de ‘Groene stroom ranking’ in de top 10 gerankt als ’groenste stroom leveranciers’.
 • 18-10-2016

  Milieu Centraal beoordeelt Milieukeur als één van de elf Topkeurmerken

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en De Alliantie Verduurzaming Voedsel ontwikkelde Milieu Centraal een beoordelingssystematiek om een ordening aan te brengen in de duurzaamheidskeurmerken en –logo’s op voeding.
 • 06-09-2016

  Keurmerk handig middel voor maatschappelijk verantwoord inkopen

  Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.
 • 28-07-2016

  Milieukeur feliciteert het milieu!

  Vandaag maakten Jumbo, Greenpeace, Albert Heijn en Natuur & Milieu in persberichten bekend dat zij afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de productie van aardappels, groenten en fruit. Jumbo streeft ernaar dat eind 2019 100% van de AGF-producten tenminste zijn gecertificeerd volgens de criteria van Milieukeur. Het aandeel biologische producten bij Jumbo zal worden verdubbeld, of verdriedubbeld. Albert Heijn maakte vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu; teelten moeten minimaal voldoen aan de eisen van Milieukeur en ook Albert Heijn vergroot het aanbod biologisch.
 • 21-07-2016

  “Milieukeur Bloembollen is ’win-win’ voor iedereen

  Nieuwe Oogst TV interviewde André Hoogendijk van KAVB en Simon Pennings van W.A.M. Pennings. Via YouTube kan je het hele interview zien (1:43).
 • 21-07-2016

  “Milieukeur Bloembollen is ’win-win’ voor iedereen”

  Nieuwe Oogst TV interviewde André Hoogendijk van KAVB en Simon Pennings van W.A.M. Pennings. Via YouTube kan je het hele interview zien (1:43).