Voorbeelden uit de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • 01-06-2010

  Royal Pride Holland: eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten

  In SMK-Nieuws 59 van september 2009 publiceerde SMK een artikel over de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor glasgroenten. Het initiatief voor de ontwikkeling van de criteria kwam van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en FresQ-dochter FrEsteem. FrEsteem is Nederlands grootste vereniging van telers van komkommers, paprika’s en tomaten. Een pilot startte in het voorjaar van 2009; in november 2009 organiseerde SMK een openbare hoorzitting en op 1 januari 2010 publiceerde SMK de criteria voor duurzame glasgroenten met normen voor Milieukeur. Nu is per 27 april Royal Pride Holland als eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten, voor vruchtgroenten in substraat.
 • 01-03-2010

  Rondeel eieren: goed voor dier, mens en milieu

  Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept komt voort uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen genaamd ‘Houden van Hennen’, waarin gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. “Met het Rondeel willen we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren”, zegt directeur Ruud Zanders. “Vandaar dat we ons, naast dierenwelzijn, onder andere ook op het milieu richten.”
 • 01-03-2010

  Milieukeur Groene stroom in CO2-prestatieladder van ProRail

  Het spoor is groen, maar moet dat ook blijven. Onder dit motto wil ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland, haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering uit te oefenen.
 • 01-03-2010

  "Duurzaam werken is de beste manier van werken"

  Een voorloper hoeft Boomkwekerij Tonsel uit Dronten niet per se te zijn. Maar dat duurzaamheid in onze markt steeds belangrijker wordt, daarvan zijn beide directeuren (én broer en zus) Carla en Marco van Barneveld zich terdege bewust. "Daarom was het logisch om op te gaan voor Milieukeur", zegt Marco van Barneveld. "En we weten zeker dat duurzaam werken de béste manier van werken is."
 • 01-03-2010

  "De teelt zo veel mogelijk verduurzamen"

  Dat duurzaamheid een belangrijke rol gaat spelen, daarvan was Wim Vullings, mede-eigenaar van boomkwekerij Kuppens in Sint-Oedenrode, al lang overtuigd. Het was voor hem dan ook ‘logisch' om op te gaan voor Milieukeur.
 • 01-03-2010

  "Gelukkig moet de overheid duurzaam inkopen"

  Gerwin de Bruijn, teeltchef van Ebben uit het Brabantse Cuijk, is verheugd dat de criteria voor boomkwekerijproducten, toepassing van meststoffen en bestrijding van ziekten en plagen toch weer in de categorie eisen van de Nederlandse overheid voor de inkoop van boomkwekerijproducten zijn opgenomen.
 • 01-03-2010

  "Milieukeur past het beste bij ons"

  Fruitboomkwekerij De Batterijen uit het Gelderse Ochten is Milieukeur gecertificeerd. De boomkwekerij heeft een groot assortiment vrucht- en laanbomen en de producten worden ook verkocht in het eigen tuincentrum. “We waren er ons al langer van bewust dat we richting duurzaamheid wilden”, zegt directeur Floor Peters. “Na wat wikken en wegen zijn we voor Milieukeur gegaan.”
 • 01-04-2009

  “Bij Milieukeur zijn de resultaten te zien”

  Het spreekt voor zich: als een teler meer moeite doet voor een product, verdient hij daar ook een meerwaarde voor. Aardappelteler Jan Douma is een ondernemer die graag wat meer voor het milieu doet, maar daar ook het resultaat van wil zien. “Milieukeur levert duidelijk toegevoegde waarde aan het milieu. Je krijgt het idee dat het zinvol is en dat het voldoet aan de behoeften van de markt”, aldus Douma. Onlangs vroeg de teler opnieuw Milieukeur aan. “Bij Milieukeur zie je het meeste resultaat.”