Voorbeelden uit de praktijk

“Milieukeur vanwege innerlijke drijfveer én commercieel scoren”

Boot & Co is een van de grootste boomtelers van Nederland. Het bedrijf heeft zo'n 120 hectare, verdeeld over een grote kwekerij in Zundert en een kleinere in Boskoop. Van daaruit wordt een compleet assortiment voor openbaar groen geleverd aan professionele afnemers, inclusief gemeenten. Vorig jaar besloot algemeen directeur Jan de Vries om de Zundertse vestiging op te laten gaan voor Milieukeur.

"Boot & Co is al jaren bezig met het milieuvriendelijker maken van de bedrijfsvoering", legt De Vries uit. "Dat heeft te maken met een innerlijke drijfveer, met een leerproces, en met het feit dat we voorzien dat we er commercieel mee kunnen scoren. We hadden al een aantal jaren zowel de bedrijfs certificaten ISO 9001 als ISO 14001 op zak, en daar komt straks het product certificaat Milieukeur bij. Omdat we ISO hadden, waren we al enigszins bekend met de procedurele kanten van certificering en hadden we een groot aantal gegevens al langer beschikbaar. Onze adviseur DLV had goed gezien dat we feitelijk geen enorme inspanningen zouden hoeven doen om op de vereiste milieuprestatie uit te komen. Uiteraard moesten we toch een en ander aanpassen in de bedrijfsvoering, met name op het gebied van onkruid bestrijding."

Op zoek naar alternatieven
De Vries vindt dat het proces van het implementeren in de bedrijfsvoering van de criteria van Milieukeur prima is verlopen. "Tja, papieren rompslomp houd je nu eenmaal, en ik vind het ook wel jammer dat je voor de verschillende certifi caten telkens naar verschillende certificatie instellingen moet, maar al met al viel het niet tegen. We zijn ons inmiddels aan het oriënteren op de volgende stap: wij willen het liefst de gehele teelt biologisch maken. "Daarna volgt volgend jaar Milieukeurcertificatie van onze vestiging in Boskoop. Daar spelen echter geheel andere zaken, vanwege de veenbodem en de oppervlakte- en grondwatersituatie. Daarom hebben we besloten daar een jaar langer de tijd voor te nemen. Bepaalde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mogen wij dan niet meer gebruiken. Daarvoor moesten we op zoek naar alternatieven. Maar die hebben we gevonden, dus het ziet er rooskleurig uit."

Commerciële meerwaarde
De Vries is van mening dat Milieukeur commerciële meerwaarde biedt. "Kijk, als de regels zo zouden zijn dat je er niks mee kunt verdienen, ben je niet goed bezig. Maar wij voorzien dat, zeker met het DBO-beleid van de overheid, meer en meer afnemers in Nederland bereid zijn een geringe meerprijs te betalen voor een duurzaam product. Overigens gaat een groot deel van onze productie naar andere landen binnen Europa, dus hoop ik niet dat men daar allemaal zijn eigen regels en keurmerken gaat gebruiken."

Verduurzaming
Volgens De Vries zijn er nog andere aspecten te noemen die, los van het Milieukeur, belangrijk zijn in de verduurzaming van zijn bedrijfsvoering. "Wij doen als bedrijf zelf aan kweek en veredeling. Zo kweken we bijvoorbeeld rozen en heesters die niet vatbaar zijn voor veel voorkomende ziekten als meeldauw. Daardoor kun je in de toekomst volstaan met steeds minder gewasbeschermingsmiddelen. Ook doen we studies naar manieren om efficiënter om te gaan met water door opvang, gietwaterbassins, of een retentievijver. En niet te vergeten: wat gebeurt er als de bomen de poort verlaten? Misschien kunnen we milieuwinst boeken met efficiënter of slimmer transport. Zo blijven we bezig met een zoektocht naar steeds duurzamer bomen!"

[Publicatie uit magazine SMK Nieuws 56, september 2008]
 

Terug naar overzicht