Voorbeelden uit de praktijk

Milieukeur als waardevolle aanvulling op het assortiment

Al meer dan 40 jaar is het Brabantse plaatsje Zundert de thuisbasis van boomkwekerij Maasplant. Het bedrijf is dus al oud, maar tegelijkertijd modern. Milieuzorg is een heel belangrijk gegeven voor de medewerkers. En dat is aantoonbaar, want onlangs behaalde Maasplant BV Milieukeur voor de ‘handel in boomkwekerijproducten’.

Maasplant is een bedrijf met een breed aanbod. Met 15 medewerkers voorziet Maasplant verschillende afnemers in Nederland, België, Engeland, Ierland, Duitsland en Frankrijk van bomen en heesters. In het assortiment zitten onder andere laanbomen, parkbomen, heesters,vaste planten, bosplantsoen, haagplantsoen, en de specialiteit is bos- en haagplantsoen in container. Het bedrijf heeft verschillende loodsen, waarvan de grootste zo’n 5.000 m2 telt, het teeltoppervlak loopt in de tienduizenden vierkanten meters.

Verkoper Peter Vanlaerhoven heeft het certificeringstraject vanuit Maasplant begeleid. Hij vertelt: “We hebben groenvoorzieners, overheid en overheidsgerelateerde organisaties en projectontwikkelaars in onze klantenkring. Het zal je niet verbazen dat vooral in de overheidssector de vraag om aantoonbare duurzaamheid groot is. En het aantoonbaar duurzaam zijn van producten kun je bewijzen met Milieukeur.”

Traceerbaarheid
Om aan de vraag naar Milieukeur gecertificeerde producten te kunnen voldoen, besloot Maasplant om op te gaan voor certificering voor de handel in deze boomproducten. “We hebben dit Milieukeurcertificaat sinds april”, vervolgt Vanlaerhoven. “Voor Maasplant was het geen grote opgave om aan de criteria te voldoen. Eigenlijk kun je zeggen dat we er heel gemakkelijk doorheen gefietst zijn. Omdat we alleen voor de kanalisatie van Milieukeurproducten gecertificeerd zijn gaat het voornamelijk om de traceerbaarheid van onze inkoop en de zorgvuldige opslag, apart van onze andere teeltproducten.”

Eerdere certificeringen
Collega Vanessa van Hooijdonk van Maasplant heeft al eerder certificeringen voor ISO 9001 (eigen teelt) en SKAL (handel en opslag) begeleid. Vanlaerhoven: “Omdat SKAL een biologisch keurmerk is zijn de eisen daaraan ook streng. Voor ons was de motivatie om aanvullend voor de handel in Milieukeurproducten te certificeren dat je dan bij de overheid meer aantoonbaar duurzame producten kunt aanbieden. Een waardevolle aanvulling op ons assortiment, dus. Wat we echter merken is dat bij veel gemeenten de kennis over duurzaam inkopen nog niet optimaal is. Daarom hebben we er nog weinig economisch voordeel van. Het ehalen van het certificaat past wel goed in ons gedachtegoed over duurzaam ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat bij de teelt verantwoord is omgegaan met het milieu, en dat de teler bijvoorbeeld zuinig is geweest met water en gewasbeschermingsmiddelen. Certificering helpt ons om kritisch te kijken naar onze eigen bedrijfsprocessen. Maar het levert nog geen extra omzet op. Nu is het ook zo dat we nog maar pas het certificaat hebben en er ook nog weinig extern over hebben gecommuniceerd. Het staat wel op onze website, maar we willen ook nog een mailing en advertenties maken.”

SMK: goed geregeld
Over het certificeringstraject is Vanlaerhoven zeer te spreken. “Ik vind dat SMK het goed geregeld heeft. Het is een streng schema, maar dat is terecht, want het moet niet al tegemakkelijk zijn om eraan te voldoen. Ik kan dan ook niet veel verbeterpunten noemen”, vindt Vanlaerhoven. “Ik ben blij met Milieukeur, want het is een heel herkenbaar beeldmerk dat echt ergens voor staat”, zo besluit hij. “Het is goed voor ons imago en past in deze tijd waarin het milieu centraal staat in onze bedrijfsvoering.”

 [Publicatie magazine SMK-Nieuws 66, september 2011]
 

Terug naar overzicht