Voorbeelden uit de praktijk

"Bij duurzamer werken is de prijs niet het belangrijkste"

Een groentenkwekerij die wil leveren aan het hoogste segment op het gebied van retail en gastronomie, moet constant kwaliteit leveren en ‘duurzaam presteren’.

Adrie van den Einden, directeur van Green Specialties Holland

Dat is de mening van Adrie van den Einden, directeur van Green Specialties Holland uit Lierop. “Wij hebben een belangrijke omslag gemaakt in ons denken”, legt hij uit. “Niet de kilo-opbrengst per m² staat centraal, maar kwaliteit en duurzaamheid. Onze afnemers vragen om een goed product, wat betreft smaak en kleur.” Met Milieukeur maakt Green Specialties Holland de werkwijze inzichtelijk en met bijvoorbeeld het Tesco Natures Choice kan ook de Engelse markt worden bediend.

Green Specialties Holland teelt met zo’n dertig man in vaste dienst op 100 hectare spinazie, rucola, babyleaves en veldsla, veldsla en breekpeen. Bijna de helft van de oppervlakte wordt gebruikt voor spinazie. Van den Einden heeft het bedrijf samen met zijn vrouw in 1990 overgenomen van zijn vader. “Achtergrond was dat we zagen dat spinazie in de retail van slechte kwaliteit was en slecht werd gepresenteerd in de winkel”, vertelt Van den Einden. Daarom ging hij zelf het product wassen en verpakken. In de zoektocht naar onderscheidend werken kwam Milieukeur om de hoek. “Mijn grootste afnemer haakte echter af, waardoor het voor ons op dat moment niet meer interessant was om onder Milieukeur te werken.”

KWALITEIT BOVEN PRIJS
Nu de afnemers steeds meer vragen om duurzamere producten, is het voor Van den Einden vanzelfsprekend om weer met Milieukeur te werken. “Onze gehele teelt is gecertificeerd en dat kan alleen als we weten dat we afzet voor onze producten hebben”, legt hij uit. “Smeding is zo’n afnemer, die met MijnBoer een duurzamer merk in huis heeft. Ook het hogere segment in de gastronomie verkiest kwaliteit boven prijs en is voor ons een constante afnemer. Doordat onze afnemers meegaan in het ‘duurzame verhaal’ is het voor ons mogelijk om volgens Milieukeurcriteria te kweken. Want uiteindelijk moet het economisch ook rendabel zijn.”

DE BODEM IS DE BASIS
Duurzamer werken, met het stempel van Milieukeur, vraagt een andere manier van telen. “Wij kijken niet meer alleen naar het eindproduct, maar naar de hele periode van de teelt”, zegt Van den Einden. “Alles begint in de bodem: een gezond product waar je minimaal bestrijdingsmiddelen op gebruikt, moet opgroeien in een vruchtbare bodem. Om bodemziekten te voorkomen hebben we de vruchtwisseling verruimd en we zijn nog bezig om meer grond tot onze beschikking te krijgen, zodat we die wisseling nog ruimer kunnen inplannen. Ook werken we met groenbemesters die de mineralen in de winter vasthouden. Deze groenbemester wordt in de bodem verwerkt en maakt die luchtig en voedzaam. We zien in de praktijk dat dit weerbare planten oplevert met een optimale groei.”

Van den Einden ziet het Milieukeur nietals eindpunt. “Als je eenmaal begint met duurzamer werken, wordt het onderdeel van je zienswijze”, zegt hij. “Een bedrijf als het onze heeft altijd koeling nodig, juist op het moment dat er veel zon is. Een uitkomst zou daarom het gebruik van zonne-energie zijn. Dat vergt natuurlijk een investering, maar als het op termijn rendabel is willen we dat zeker onderzoeken.”

EEN STAP VERDER
Centraal in de filosofie van de teler uit Lierop staat het meegaan in de wens van de afnemers en daar een stap verder in gaan. Van den Einden kan tegenwoordig jaarrond gecertificeerde producten leveren door samenwerking met telers in Zuid-Europa. “Wij selecteren hiervoor telers met dezelfde filosofie als wij”, zegt hij. “Ook zij werken onder de criteria van Milieukeur en dus kunnen wij deze Zuid- Europese groenten met het keurmerk aan onze klanten leveren.” 

Als je eenmaal begint met duurzamer werken, wordt het onderdeel van je zienswijze
Terug naar overzicht