Voorbeelden uit de praktijk

Dierlijke producten

 • 29-08-2017

  45 Miljoen Milieukeur Eieren

  Milieukeur Eieren zijn dubbel duurzaam door eisen aan gezondheid en welzijn van de kippen en aan een betere leefomgeving van dier en mens. Vijf kippenfarms produceren zo’n 45 miljoen Milieukeur eieren per jaar.
 • 17-08-2017

  SMK pleit voor een ‘Brandveiligheidswijzer’

  Meer stalbranden en meer dode dieren. “Om het aantal branden in veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die te elimineren.”
 • 10-06-2015

  Farm Fresh: duurzamer vlees met een verhaal

  Farm Fresh in het Limburgse Born is een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat het Milieukeur keurmerk weet te vermarkten. “Met het stempel van Milieukeur laten wij zien dat ons varkensvlees voldoet aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid”, zegt directeur Michiel Meier Mattern. “En dat verhaal verkoopt goed.”
 • 09-01-2014

  Hoe Milieukeur zich verhoudt tot het Varken van Morgen

  In 2013 berichtte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat zij afspraken heeft gemaakt om het varkens- en pluimveevlees te verduurzamen. Dit heeft betrekking op het verse varkensvlees en kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht. Maar wat houden deze afspraken in en hoe verhoudt dit Varken van Morgen zich tot Milieukeur?
 • 01-12-2011

  “Een goede start is het halve werk”

  Kuikens die worden uitgebroed in dezelfde omgeving waar ze ook worden grootgebracht; dat is in het kort de werkwijze van Kempenkip in Vessem, een proefbedrijf van stalleverancier Vencomatic.
 • 01-09-2011

  “Ketenregisseur is de dirigent”

  Bedrijven met Milieukeur hebben de toekomst . Dat is de overtuiging van Henny Groothedde, Ineke Ankersmit (beiden van bedrijf Groothedde) en Jurgen Hijink (Hijdeporc). Samen hebben zij gewerkt aan de Milieukeurcertificering en dit voorjaar heeft Hijdeporc de certificaten behaald voor ketenregiseur Milieukeur varkens en Milieukeur bewerkte en verwerkte varkensvleesproducten.
 • 01-09-2011

  “Certificatieschema Milieukeur Vleeskuikens sluit aan bij de praktijk”

  “Een goed certificatieschema kan alleen tot stand komen in dialoog met stakeholders uit de praktijk”, zegt Rick van Emous, werkzaam bij Wageningen UR Livestock Research.De onderzoeker was intensief betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe certificatieschema Milieukeur Vleeskuikens.
 • 01-03-2010

  Rondeel eieren: goed voor dier, mens en milieu

  Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept komt voort uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen genaamd ‘Houden van Hennen’, waarin gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. “Met het Rondeel willen we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren”, zegt directeur Ruud Zanders. “Vandaar dat we ons, naast dierenwelzijn, onder andere ook op het milieu richten.”