Voorbeelden uit de praktijk

Veel enthousiasme voor Milieukeur workshop

Milieukeur plantaardig mag zich verheugen in een snel toenemende belangstelling vanuit de telers en coöperaties. Paprikateler én Milieukeur-certificaathouder Tim van Dijk (VDHolland) was tijdens de Dutch Agri Food Week op 25 oktober gastheer voor een flinke groep Milieukeur-belangstellenden. Stefanie de Kool van SMK gaf in de kantine van het glastuinbouwbedrijf in Hoek van Holland een toelichting op Milieukeur en de actuele aandachtspunten ervan. Zo’n dertig geïnteresseerden konden al hun vragen stellen tijdens haar presentatie. Veel vragen gingen over de overeenkomsten en verschillen met andere labels en certificeringen, maar ook over de hoeveelheid audits, de eisen ten aanzien van middelengebruik en de internationale toepasbaarheid van Milieukeur.

Tim van Dijk van VDHollandRondleiding
Na de workshop kregen belangstellenden nog een rondleiding door het paprikabedrijf, waarbij Tim van Dijk eigenlijk niet veel kon laten zien van zijn Milieukeur-inspanningen. “Logisch”, gaf Tim aan, “want de meeste maatregelen zijn gewoon niet zichtbaar.” Wel zichtbaar waren de mooie rode paprika’s, die vanuit Hoek van Holland hun weg vinden naar de supermarkt.

Joh Barendse van Ter Laak Orchids

Voorloper zijn
Orchideeënkweker John Barendse was een van de deelnemers. “Ik wilde wel eens weten wat Milieukeur nu eigenlijk inhoudt”, zegt orchideeënkweker John Barendse van Ter Laak Orchids. “Wij hebben de ambitie om voorloper te zijn in een duurzame en sociale manier van werken en daar staan we ook om bekend. We hebben al MPS-certificaten, en ik ben geïnteresseerd in Milieukeur. Daarom heb ik al om een start-audit gevraagd en deze workshop leek me een mooie tussenstap. Ik denk dat Milieukeur goed bij ons zou passen en dat het van toegevoegde waarde kan zijn voor onze klanten.”

Gestart
Maurik Molenaar en Niels Rooijakkers van GreencoMaurik Molenaar en Niels Rooijakkers kwamen samen naar de workshop vanuit Greenco in Someren. “Greenco produceert onder andere veel snacktomaatjes, maar ook andere snackgroenten”, vertelt Niels. “Wij leveren die aan Jumbo en zij willen per 2019 Milieukeur-gecertificeerde snacktomaatjes in de winkel hebben. Daarom zijn we een paar maanden geleden gestart met het traject voor Milieukeur certificering. Deze bijeenkomst leek ons interessant om nog meer aan de weet te komen over Milieukeur.”

Emma van der Steen, stagiaire bij SMKMilieukeur internationaal
Interessant voor SMK-stagiair Emma van der Steen was de vraag vanuit de zaal over de internationale toepasbaarheid van Milieukeur. Zij is nu juist namelijk bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan. Emma studeert International Studies op de Haagse campus van de Universiteit Leiden en heeft al een aantal onderzoeken voor SMK gedaan. Nu verdiept zij zich in de internationale ‘vermarkting’ van Milieukeur, een wens van veel telers.

Ik wilde wel eens weten wat Milieukeur nu eigenlijk inhoudt
Terug naar overzicht