Voorbeelden uit de praktijk

Alle leveranciers van Milieukeur elektriciteit in ‘groenste top 10’

De vier leveranciers van Milieukeur groene stroomproducten Pure Energie (Raedthuys), Greenchoice, Eneco en Scholt Energy Control werden in de jaarlijkse ‘Groene stroom ranking’ in de top 10 gerankt als ’groenste stroom leveranciers’. In het onderzoek door Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace, Hivos en WISE werden totaal 34 leveranciers van elektriciteit onderzocht.

Voor het onderzoeken van de duurzaamheid van stroomleveranciers werd gekeken naar de duurzaamheid van:

  • de geproduceerde of ingekochte stroom
  • de verkoop van stroom aan eindgebruikers
  • het investeringsbeleid

Milieukeur plus
Voor de zakelijke markt kunnen bedrijven met Milieukeurstroom aantonen dat zij 100% Nederlandse groene energie inkopen. Hiermee kunnen zij hoger scoren op de CO2-Prestatieladder, van belang bij aanbestedingen. Ook in het kader van duurzaam inkopen is Milieukeur een bewijs van duurzaamheid van de stroom.

Voor consumenten geeft Milieukeur groene stroom de garantie dat deze elektriciteit wordt gewonnen uit Nederlandse hernieuwbare bronnen.

Betrouwbaar
De Milieukeur gecertificeerde groene stroom van Nederlandse energieleveranciers is afkomstig van Nederlandse windmolens en zonne-energie. Voor de controle van duurzame energiebronnen worden garanties van oorsprong gebruikt die door CertiQ worden uitgegeven, geregistreerd en afgeboekt in het kader van de elektriciteitswet.

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of de groene stroom voldoet aan de eisen van het Milieukeur certificatieschema.

Groene stroom kan worden gecertificeerd met Milieukeur als die wordt gewonnen uit natuurlijke bronnen die in onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn: zoals zon, wind, water en bio-energie.

Meer informatie:

Terug naar overzicht