Voorbeelden uit de praktijk

"Duurzaam hout is voor ons heel belangrijk"

Bruynzeel Keukens heeft met zijn Atlas keuken al jarenlang een sterke reputatie in de markt. Al meer dan vijf jaar heeft deze keuken Milieukeur. Het succesnummer is echt een voorloper in duurzaamheid en Bruynzeel houdt de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten.

Leon van 't Hof is manager verbeterprojecten bij Bruynzeel Keukens. Hoewel de historie van deze keukenfabrikant indrukwekkend en onmiskenbaar is, wordt bij Bruynzeel ook vooruitgedacht. Om ook in de toekomst voorloper op de markt te zijn, kent het bedrijf verschillende verbetertrajecten. Naast de verbeterprogramma's houdt Leon van 't Hof zich bezig met de bewaking van kwaliteitslabels als ISO 9001 en ISO 14001. En natuurlijk Milieukeur van SMK.

Duurzaam alternatief
"Al sinds 2002 is onze Atlas keuken gecertificeerd met Milieukeur", vertelt Van 't Hof. "Destijds wilden we de markt graag een duurzaam alternatief bieden. De Atlas keuken wordt niet alleen verkocht aan professionele afnemers als aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstellingen, maar ook steeds meer aan particuliere klanten. Het is de meest verkochte Bruynzeel-keuken. In de Atlas keuken is in de loop van de tijd natuurlijk wel een en ander veranderd: vooral door de grote keuzevrijheid in frontjes en deuren is het een populaire keuken in deze markt."

Meerwaarde Milieukeur
Op de vraag of Milieukeur belangrijk is in deze markt, antwoordt Van 't Hof: "Voor ons heeft het voeren van Milieukeur zeker een meerwaarde. Ten eerste hebben we vanuit onze eigen bedrijfsfilosofie de wens om een duurzaam product te leveren en ten tweede is er een externe marktvraag naar duurzame producten. Wij willen ons daarmee onderscheiden en vooroplopen. De meerwaarde van Milieukeur is in de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Je merkt aan alles dat duurzaamheid en milieu steeds belangrijker worden in de keuze voor een product. In gesprekken met klanten komt die wens ook vaker tot uitdrukking." Of ook het beleid van de overheid om duurzaam te gaan inkopen een rol speelt, is op dit moment nog niet duidelijk. "Natuurlijk is het van invloed op de gehele samenleving als de overheid zich verplicht tot duurzaam inkopen, maar wij hebben niet veel klanten binnen de overheid. Of organisaties als woningcorporaties dit beleid gaan volgen, weet ik niet. In dát geval zou het voor ons wel heel positief uitpakken."

Overheid en TPAC
Dat de overheid het initiatief heeft genomen om certificatiesystemen voor duurzaam hout te toetsen is ook van direct belang voor Bruynzeel. Van 't Hof: "Voor ons zijn de ontwikkelingen rondom TPAC (Timber Procurement Assessment Committee, een toetsingssysteem voor certificatie van duurzaam hout, red.) erg relevant, omdat in onze keukens veel hout wordt toegepast. Bruynzeel koopt al jarenlang hout in met een PEFC-certificaat vanuit Duitsland en Oostenrijk. Ik juich het daarom toe dat de PEFC-landensystemen worden getoetst. Het is al bekend geworden dat PEFC-Duitsland voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout. Duurzaam bosbeheer is een hot issue en ik vind dat SMK daarin een goede rol speelt."

Terug naar overzicht