Voorbeelden uit de praktijk

Milieukeur brandblusmiddelen internationaal geproduceerd en gewaardeerd

Milieukeur is het enige Europese milieukeurmerk voor brandblussers en brandblusmiddelen. Vanuit Europese en nationale initiatieven wordt ‘duurzaam inkopen’ – zowel door overheden als het bedrijfsleven – gestimuleerd, en van steeds groter belang. Dat is de reden waarom diverse Europese fabrikanten produceren volgens de criteria van Milieukeur Brandblusmiddelen. Het gaat totaal om meer dan 80 producten van 14 bedrijven in België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Polen en Zweden.

De productgroep Milieukeur brandblusmiddelen

  • Draagbare en verrijdbare brandblusmiddelen: CO2-blussers, water met additieven en schuimblussers (water met schuimadditieven)
  • Blusschuimen (water met schuimadditieven), water met additieven en blusgassen (inerte en chemische gassen inclusief CO2) die als blusstof worden toegepast in installaties
  • Vorstvrije brandblusmiddelen

Milieueisen Milieukeur brandblusmiddelen
De kern van het certificatieschema Milieukeur brandblusmiddelen bestaat uit milieucriteria waaraan het product en de gebruikte ingrediënten moeten voldoen, gekoppeld aan de functionaliteit van het brandblusmiddel. De functionaliteit wordt geborgd door – afhankelijk van het product - het Rijkskeurmerk en EN-, ISO-en VdS-normen.

Meer informatie

Update 15 maart: Nu ook productie in Engeland door Nu-Swift Engineering
Terug naar overzicht