Voorbeelden uit de praktijk

Plantaardige producten

 • 04-07-2017

  90 ha* Milieukeur-areaal DOOR

  Het Milieukeur gecertificeerde areaal van producentenorganisatie DOOR groeit met 20 ha* door de certificatie van alle productielocaties van Sweetpoint. *Lees de update: ook VD Holland1: +9.6 ha.
 • 28-06-2017

  Europa’s grootste kiemgroentebedrijf haalt Milieukeur

  Een overstap naar groene stroom, groen gas, een betere afvalscheiding en duurzaam verbruik van afvalstromen. Dat zijn o.m. de maatregelen waarmee Van der Plas Sprouts er in slaagde Milieukeur te behalen.
 • 26-06-2017

  Forse groei Milieukeur, bedekte teelt zelfs 75%

  In 2016 was er een groei van 13% voor het Milieukeur areaal in de plantaardige sector (6.093 hectare). Dit nam toe per 1 juni 2017 naar 6.900 hectare; een groei t.o.v. 2016 van 15%.
 • 30-03-2017

  Eerste Milieukeur certificaat uitgereikt bij vruchtgroenteteler van The Greenery

  Aan aubergineteler Van Luijk werd het eerste Milieukeur certificaat uitgereikt in de productgroep vruchtgroente. De komende jaren moet een fors deel van de telers van The Greenery Milieukeur worden gecertificeerd.
 • 24-03-2017

  Especia geeft inhoud aan duurzame ambities

  De verse kruiden in pot van Especia mogen sinds kort het Milieukeurmerk voeren. ‘Met Milieukeur hebben we weer een stap omhoog gezet’, zegt Marketing Manager Sjoerd Jochems
 • 07-02-2017

  TRAINING VOOR ADVISEURS MILIEUKEUR PLANTAARDIGE PRODUCTEN

  Er is een sterk toegenomen vraag naar Milieukeur gecertificeerde producten. Daarvoor organiseert SMK, in samenwerking met GroentenFruit Huis, een training voor adviseurs.
 • 06-02-2017

  Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht meer duurzame gronden in 2017

  Voor 2017 hebben via het GOB 207 gunningen plaatsgevonden. Bij 135 (=65%) ervan zijn een of meer certificaten overlegd, waaronder die van Milieukeur en Maatlat Duurzame Veehouderij.
 • 28-07-2016

  Milieukeur feliciteert het milieu!

  Vandaag maakten Jumbo, Greenpeace, Albert Heijn en Natuur & Milieu in persberichten bekend dat zij afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de productie van aardappels, groenten en fruit. Jumbo streeft ernaar dat eind 2019 100% van de AGF-producten tenminste zijn gecertificeerd volgens de criteria van Milieukeur. Het aandeel biologische producten bij Jumbo zal worden verdubbeld, of verdriedubbeld. Albert Heijn maakte vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu; teelten moeten minimaal voldoen aan de eisen van Milieukeur en ook Albert Heijn vergroot het aanbod biologisch.