Voorbeelden uit de praktijk

“Uitgebreide mogelijkheden voor Milieukeurcertificering van levensmiddelen”

Petra Remeeus –projectleider agrofood bij SMK - bemerkt een toenemende vraag naar de mogelijkheden van Milieukeurcertificering in de levensmiddelenbranche.

“Regelmatig blijkt er nog onduidelijkheid bij producenten van levensmiddelen of er criteria bestaan voor Milieukeurcertificering van hun producten”, zo constateert Petra. “Terwijl de Milieukeur criteria voor ‘Bewerkte en Verwerkte producten’ certificatie mogelijk maken voor vrijwel alle soorten levensmiddelen. Dat pallet is zou ik bijna zeggen ‘supermarktbreed’. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan dranken, sappen, snacks, (banket)bakkerijproducten,
conserven, maaltijden, bewerkte aardappelen zoals frites tot en met een brede range aan zuivelproducten. En voor samengestelde producten die onvoldoende duurzame grondstoffen bevatten om Milieukeur gecertificeerd te worden, is het recent mogelijk geworden aan te geven dat deze bereid zijn met Milieukeur gecertificeerde grondstoffen.”

Enkelvoudige en samengestelde Milieukeur producten
Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten bevat criteria voor enkelvoudige en samengestelde producten. Deze criteria zijn opgesteld om vanuit Milieukeur Plantaardige en Dierlijke Producten en/of EKO gecertificeerde producten te komen tot verduurzaming van een breed aanbod van consumentenproducten. Er zijn verplichte basiseisen (milieuzorgsysteem, duurzame grondstoffen, verpakkingen en afval). Voor bepaalde productgroepen zijn aanvullende eisen gesteld. Door certificering krijgt een bedrijf toestemming om de naam en het logo van Milieukeur op het product te vermelden of af te beelden.

Een enkelvoudig Milieukeurproduct is een bewerkt of verwerkt product waarvan 95% van het totale gewicht uit één grondstof bestaat. Deze grondstof moet volledig Milieukeur en/of EKO gecertificeerd zijn (gekookte Milieukeur bietjes, Milieukeur bier gemaakt van EKO-graan).

Een samengesteld Milieukeurproduct bestaat uit minimaal twee grondstoffen, waarbij géén van de grondstoffen op gewichtsbasis meer dan 95% van het product uitmaakt. Minimaal 75% van het totale gewicht van het samengestelde product is Milieukeur en/of EKO gecertificeerd (aardappelpuree, maaltijdsalade).

‘Bereid met Milieukeur’
Maar wat nu in het geval een samengesteld product niet kan voldoen aan de 75% eis en het bedrijf toch over de Milieukeuringrediënten in het product wil communiceren? Over deze kwestie ontving SMK regelmatig vragen en was aanleiding voor het College van Deskundigen agro/food om hierover een aanvullend besluit te definiëren.

Indien een gedeelte van de ingrediënten van samengestelde Bewerkte en Verwerkte producten is gecertificeerd voor Milieukeur is het toegelaten om ‘Milieukeur’ te vermelden in de ingrediëntendeclaratie op het productetiket en/of de verpakking. Deze mogelijkheid is van belang om de mate van duurzaamheid van een product beter in beeld te brengen voor consumenten. De consument wordt hiermee ondersteund bij het bewustwordingsproces voor het kopen van duurzamere producten. Direct zichtbaar is hoeveel procent van een product met Milieukeur is gecertificeerd. Ook het vermelden van combinaties van duurzame ingrediënten is mogelijk. Dit is het geval als er bijvoorbeeld zowel EKO- als Milieukeuringrediënten zijn verwerkt in een product en voldaan wordt aan de voorwaarden van SMK en Skal.

Géén Milieukeur logo voor ‘Bereid met’
Aan deze mogelijkheid voor productonderscheid en communicatie met Milieukeur is een aantal voorwaarden gesteld. Eén van de belangrijkste eisen is dat voor een dergelijk samengesteld product het complete Milieukeur certificeringstraject moet worden doorlopen. Verder is de vermelding van Milieukeur alleen toegestaan in de ingrediëntendeclaratie op het etiket en/of de verpakking van het product. Dit etiket of de verpakking moet uiteraard voldoen aan de wettelijke Nederlandse eisen. Het Milieukeur logo kan niet worden afgebeeld; dit is voorbehouden aan enkelvoudige en samengestelde producten die Milieukeur gecertificeerd zijn.

[Publicatie magazine SMK-Nieuws 62, juni 2010]
 

Terug naar overzicht