Voorbeelden uit de praktijk

Royal Pride Holland: eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten

In SMK-Nieuws 59 van september 2009 publiceerde SMK een artikel over de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria voor glasgroenten. Het initiatief voor de ontwikkeling van de criteria kwam van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en FresQ-dochter FrEsteem. FrEsteem is Nederlands grootste vereniging van telers van komkommers, paprika’s en tomaten. Een pilot startte in het voorjaar van 2009; in november 2009 organiseerde SMK een openbare hoorzitting en op 1 januari 2010 publiceerde SMK de criteria voor duurzame glasgroenten met normen voor Milieukeur. Nu is per 27 april Royal Pride Holland als eerste teler gecertificeerd voor Milieukeur Glasgroenten, voor vruchtgroenten in substraat.

FrEsteem teeltbedrijf Royal Pride Holland BV is een van de bedrijven die vanaf het begin bij de ontwikkeling van de criteria voor Milieukeur Glasgroenten betrokken is geweest. Het bedrijf is gevestigd in Middenmeer en teelt daar in het nieuwe tuinbouwgebied Agriport A7 verschillende variëteiten tomaten op een oppervlakte van 45 hectare. Royal Pride Holland is eigendom van Koert, Bart en André van der Ende en Frank van Kleef die ook gezamenlijk de directie voeren. We spreken met Frank van Kleef over de toegevoegde waarde van Milieukeur.

Milieukeur versterkt het product
Op de vraag waarom Royal Pride Holland namens de telersvereniging zelf het initiatief nam om te komen tot criteria voor duurzame glasgroenten met normen voor Milieukeur antwoordt Frank van Kleef: “Binnen Royal Pride Holland en Fresq/FrEsteem worden een groot aantal fantastische producten geteeld die geselecteerd zijn op smaak, kwaliteit en gezonde inhoudstoffen. Omdat alle telers binnen Fresq hun uiterste best doen om deze producten ook met zorg een aandacht voor het milieu en omgeving te telen zochten wij naar een manier om dit aan onze klanten en de consument duidelijk te maken. Milieukeur is hiervoor uitermate geschikt omdat er ook andere producten onder dit label gecertificeerd en beschikbaar zijn zoals vollegrondsgroenten en vlees. Aansluiten bij een bestaand keurmerk voor voedsel versterkt ons product en zorgt voor duidelijkheid bij de consument.”

Vandaag; niet over 15 jaar!
“Wij stelden op een productavond voor om met de milieuvereniging te gaan praten en te vragen hoe zij de glastuinbouw in de toekomst graag zouden zien. Daar stond iedereen achter en dat is de basis geweest voor de ontwikkeling van de ‘Weet wat je eet’ criteria en later Milieukeur Glasgroenten. Dit traject hebben we samen met Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, CLM en SMK in goed overleg doorlopen. Als je weet wat je wilt bereiken is het vervolgens een kwestie van de uitdagingen aangaan die je op weg naar dat doel tegenkomt. En dat hebben we zowel binnen de vereniging als binnen het bedrijf gedaan. Wij hebben veel zaken in ons bedrijf moeten veranderen om aan de strenge eisen van Milieukeur te kunnen voldoen”, aldus Frank van Kleef. “Vooral het niet meer kunnen gebruiken van een aantal middelen heeft de nodige aanpassing gevraagd in teelt- en werkwijze, maar ook de Milieukeurcriteria over hoe om te gaan met energie, water, lichtuitstoot en omgeving waren niet eenvoudig in te vullen. Toch hebben wij de maatregelen genomen die nodig waren om aan het certificatieschema te voldoen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als je in de sector wilt overleven, je vandaag datgene moet doen wat over 15 jaar gewenst of verplicht wordt en niet moet kijken waar je morgen nog mee wegkomt.”

Assortiment
Frank vervolgt: “Er is nu al een groot aantal soorten tomaten verkrijgbaar bij FrEsteem die geteeld zijn volgens de criteria van ‘Weet wat je eet’ en Milieukeur. Voor de handel zijn deze in grote volumes te verkrijgen bij FrEsteem verkoop. De consument kan deze producten nu al vinden bij C1000 en deze zijn daar te herkennen aan het stickertje van “Weet wat je eet”. Met diverse andere afnemers wordt nu gekeken naar het gebruik van het Milieukeur logo, maar men is daarin tot nu toe helaas nog wat terughoudend.

Marktwaarde Milieukeur
Het is voor FRESQ in de eerste plaats belangrijk om aan hun klanten duidelijk te maken op welke wijze hun telers de producten telen. Frank van Kleef zegt daarover: “Fresq hoopt dat zij daardoor een bewuste keuze gaan maken en uiteindelijk kiezen voor onze producten. Vervolgens zal de markt zelf wel bepalen of daar een betere prijs uit zal komen.”

[Publicatie magazine SMK-Nieuws 62, juni 2010]
 

Terug naar overzicht