Voorbeelden uit de praktijk

"Gelukkig moet de overheid duurzaam inkopen"

Gerwin de Bruijn, teeltchef van Ebben uit het Brabantse Cuijk, is verheugd dat de criteria voor boomkwekerijproducten, toepassing van meststoffen en bestrijding van ziekten en plagen toch weer in de categorie eisen van de Nederlandse overheid voor de inkoop van boomkwekerijproducten zijn opgenomen. Dat waren de criteria al, maar in de zomer van 2009 verloren ze plotsklaps hun verplichtende karakter, na een herziening door het ministerie van VROM. Zo waren de criteria van ‘minimumeisen' afgezwakt naar ‘gunningcriteria (wensen)'.

Herziening
"Voor ons was het zeer verwarrend toen we hoorden dat de minimumeisen ineens werden omgezet naar gunningcriteria", zegt Gerwin de Bruijn. Hij stelt dat Ebben veel heeft geïnvesteerd in Milieukeur. "Toen het ministerie aankondigde dat de overheid duurzaam moest gaan inkopen, hebben wij daar samen met de vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland op ingespeeld. Dat de eisen ineens wensen werden was voor ons als bedrijf en sector verwarrend. Maar voor gemeenten evenzo, lijkt me. We vonden de herziening niet op zijn plaats en waren het er niet mee eens", zegt hij. Ook branchevereniging VHG heeft zich, net als de vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland, hard gemaakt om de herziening terug te draaien. Gelukkig is onze wens gehonoreerd."

Investeren
"Veel bedrijven in onze branche werken duurzaam", weet De Bruijn. "Daar wilden we niet bij achterblijven. Ook wij beseffen dat je bewust moet omgaan met het milieu en dat duurzaam werken goed is voor het product én de natuur.

En natuurlijk heeft het behalen van het Milieukeur-certificaat een commerciële reden: we stralen graag uit dat we milieubewust zijn.
Daarnaast is de overheid verplicht om duurzaam in te kopen." Ebben heeft het Milieukeur in september vorig jaar gehaald en werkt nu een vol jaar onder de gestelde eisen. "We hebben behoorlijk geïnvesteerd", zegt De Bruijn. "Vooral het gewasbescherminggebruik hebben we flink verminderd. Daarvoor hebben we veel grasbanen tussen de bomen aangelegd. De factor arbeid is behoorlijk toegenomen, maar dat kun je weer afstrepen tegen de dure bestrijdingsmiddelen."
De meeste tijd en energie zit in het registreren van de werkzaamheden. "We werken met een programma waarin we kunnen zien hoeveel bemesting en bestrijdingsmiddelen op welk perceel worden toegepast. Hierdoor blijven we binnen de gestelde normen", zegt De Bruijn. "Verder werken we met bloemenmengsels die bepaalde goede insecten aantrekken en de slechte te lijf gaan."

Promotie
Ebben is absoluut van plan om Milieukeur te gebruiken in promotie en communicatie. "Onze vertegenwoordigers zullen zeker niet nalaten om te wijzen op onze certificering en het lijkt me een logische stap om ‘Milieukeur' ook terug te laten komen op de website en in onze folders", aldus De Bruijn. "Kwekers staan nog wel eens negatief te boek als het gaat om het milieu: dan is Milieukeur een goed bewijs dat het anders kan."

[Publicatie uit magazine SMK Nieuws 61, maart 2010]
 

Terug naar overzicht