Voorbeelden uit de praktijk

Rondeel eieren: goed voor dier, mens en milieu

Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Het concept komt voort uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen genaamd ‘Houden van Hennen’, waarin gezocht is naar een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. “Met het Rondeel willen we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren”, zegt directeur Ruud Zanders. “Vandaar dat we ons, naast dierenwelzijn, onder andere ook op het milieu richten.”

Het bedrijf Rondeel is in 2008 opgericht door de Venco Group, een bundeling bedrijven die werkzaam is in de pluimveesector. Zanders: “Vanuit de expertise van de Venco Group zijn we in staat om een totaalconcept neer te zetten.” SMK ontwikkelt op basis van het Rondeel-concept de criteria voor het nieuwe certificatieschema Milieukeur Ei, dat uiteraard niet alleen is voorbehouden aan het Rondeel. In maart 2010 vergaderde de begeleidingscommissie over Milieukeur Ei en de verwachting is dat de definitieve criteria in mei/juni 2010 worden gepubliceerd.

Rondeel
Het Rondeel bestaat uit vier kernonderdelen: het nachtverblijf, het dagverblijf, de bosrand en de centrale middenkern. “Het nachtverblijf is bedoeld voor de eerste levensbehoefte van de kip”, zegt Zanders. “Eten, drinken, rusten en eieren leggen. Hier gebruiken we bestaande technieken in de pluimveesector zoals legnesten, volièresysteem en drink- en voervoorzieningen.” “In het dagverblijf kan de kip scharrelen en stofbaden. De natuur is als het ware naar binnen gehaald. Uniek in het systeem is dat door middel van een geheel oprolbare geïsoleerde zijwand er één klimaat kan worden gecreëerd tussen het dag- en nachtverblijf. Hierdoor zullen veel meer kippen gebruik gaan maken van de scharrel- en stofbadgelegenheid dan in gangbare systemen. De bosrand komt ook tegemoet aan de natuurlijke behoefte van de kip, zoals scharrelen, verkennen en beschutting zoeken. Wanneer ophokken noodzakelijk is, dan wordt mogelijk de bosrand afgesloten en kunnen kippen toch al hun natuurlijke behoeften bevredigen in het dagverblijf.” En dan is er nog de Centrale Middenkern. “Deze bestaat uit drie delen”, legt Zanders uit. “De begane grond is de werkruimte voor de pluimveehouder. De eerste verdieping is een bezoekersruimte, op een oppervlakte van circa 150 vierkante meter kunnen bijvoorbeeld schoolklassen een bezoek brengen aan het Rondeel. Via de bezoekerstunnel kunnen bezoekers één dagverblijf bereiken en er door lopen.” Op de tweede verdieping staan ten slotte de warmtewisselaars. “Deze regelen het klimaat in het systeem en zorgen voor de voor- en nadroging van de mest.”

Innovaties
In het systeem zijn een tweetal technische innovaties verwerkt. “Het gehele klimaat wordt met natuurlijke ventilatie geregeld,” zegt Zanders. “En via het mest(droog)systeem wordt de mest zowel voor- als nagedroogd. Door deze werkwijze is de verwachting dat het hele jaar door mest geproduceerd wordt met als resultaat circa 85% droge stof. Dit is uniek voor alternatieve huisvestingssystemen. Deze nadroging van mest gebeurt via een speciaal daarvoor gemaakte mestcarrousel, afgekeken van de koeiencarrousel. En voor de verpakking van de eieren gebruiken we een speciale, afbreekbare, kleinverpakking zodat het product in het schap goed zichtbaar is. Met deze derde innovatieve ontwikkeling zijn we nu volop bezig.”

Certificatie
De Dierenbescherming was van meet af aan een belangrijke partner voor Rondeel. “Een logische partner”, noemt Zanders de organisatie. “Vandaar dat op de verpakking twee sterren van het Beter Leven Kenmerk komen te staan. En omdat we verder gaan dan alleen het dierenbelang willen we ook Milieukeur koppelen aan het Rondeel omdat het goed is voor milieu en dus de consument. Door het Beter leven Kenmerk te combineren met Milieukeur zetten we in op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.” Ruud Zanders verwacht dat er een markt is voor het product, hoewel er in de schappen al veel soorten gecertificeerde eieren liggen. “Voor het uitrollen van Rondeel hebben we met retailers gesproken en dat was zeer bemoedigend. Op het moment zijn we in gesprek met een grote retailer en het ziet er naar uit dat die de eieren in de schappen gaat leggen.”

[Publicatie magazine SMK-Nieuws 61, maart 2010]
 

Terug naar overzicht