Voorbeelden uit de praktijk

“Een goede start is het halve werk”

Kuikens die worden uitgebroed in dezelfde omgeving waar ze ook worden grootgebracht; dat is in het kort de werkwijze van Kempenkip in Vessem, een proefbedrijf van stalleverancier Vencomatic.

“Ons Patio systeem* is zowel goed voor het milieu, als voor het welzijn en de gezondheid van de kuikens”, zegt R&D medewerker Freek Leijten. “De kuikens hebben direct toegang tot eten en drinken en ze hoeven niet de stress te ondergaan van transport. Dit is goed voor de kuikens en voor de stalhouder: de kuikens hebben een betere immuniteit, er is geen antibiotica nodig en ze zijn sterker en gezonder”. Onlangs werd Kempenkip gecertificeerd voor Milieukeur Vleeskuikens.

Kempenkip is een relatief klein bedrijf. De proefstal biedt plaats aan 30.000 kuikens. Een gemiddeld commercieel bedrijf huisvest zo’n 150.000 kuikens. Het bijzondere van het systeem is dat het uitkomen van de broedeieren en het huisvesten van de vleeskuikens tot 42 dagen in één stal wordt gecombineerd. Kempenkip bestaat nu drieënhalf jaar. “Vencomatic zet het Patio systeem in de markt en zoekt daarbij samen met ketenpartners naar een vermarkting van de toegevoegde waarde op het gebied van duurzaamheid.”, aldus Leijten.

Certificatie past bij het concept
Voor Leijten was certificatie een logische stap. “Met dit Patio systeem zetten we in op duurzaamheid en dierengezondheid en dierenwelzijn”, zegt hij. “Daar past certificatie bij. Met het Milieukeur onderscheiden we ons van het gangbare product en kunnen we ons verhaal hard maken. Juist in het vermarkten van ons product verwachten we dat certificatie ons zal helpen.” Daar verwacht Leijten het één en ander van. “Neem een issue als antibiotica in vlees, daar wordt veel over gesproken. wij werken al meer dan drie jaar antibiotica vrij omdat onze kuikens dit gewoonweg niet nodig hebben. Ik denk dat we hiermee echt een verhaal hebben naar mogelijke afnemers en de consument.”
Dit wil overigens niet zeggen dat een ondernemer die het Patio systeem aanschaft en in gebruik neemt daarmee automatisch voor Milieukeur gecertificeerd is. En ook andere pluimveebedrijven die aan de Milieukeurcriteria voldoen kunnen opgaan voor certificering. “Maar voor Kempenkip was de stap klein: wij bewijzen dat het kan. De Patio stalhouder heeft dus de mogelijkheid om zich te laten certificeren.” Leijten ondervond dat er relatief weinig hoeft te gebeuren om voor certificatie in aanmerking te komen. “Je hebt het dan vooral over het bijhouden van je registratie. Ook voor nieuwe stalhouders is dit haalbaar.”

Onderbouwen van het verhaal
Certificatie is één ding, Leijten hecht daarnaast veel belang aan het onderbouwen van het verhaal. Promovendus Lotte van de Ven (wageningen Universiteit) onderzoekt het effect van het uitbroeden van de kuikens in de stal op de thema’s welzijn en diergezondheid. Hier komen interessante resultaten uit, die wetenschappelijk onderbouwen dat het Patio systeem positief werkt op onder andere de orgaanontwikkeling, afweer tegen ziekteverwekkers en de groei in de eerste levensfase. Verder worden er microbiologische tests gedaan op ESBL-bacteriën, die immuniteitresistentie voor antibiotica veroorzaken. “we zien dat dit systeem veel voordelen oplevert: de Patio kuikens zijn robuust en gezond en hebben hierdoor geen antibiotica nodig.”

  • HET PATIO SYSTEEM
    Het stalsysteem bestaat uit twee rijen van zes lagen, waar de kuikens uitkomen en leven. Door de verregaande automatisering en ingenieuze inrichting is bijvoorbeeld het klimaat per laag goed te regelen. "we kunnen het klimaat en het vochtgehalte uitstekend conditioneren", vertelt Leijten. "In de broed periode is warme lucht nodig, zonder veel luchtverplaatsing. Later is frisse lucht goed voor de kuikens, en dat levert het venti latiesysteem." Door de gelaagde indeling is minder kostbare bouwgrond nodig en ammoniakemissie wordt teruggedrongen door droog strooisel.

[Publicatie uit magazine SMK-Nieuws 67, december 2011

Zowel goed voor het milieu, als voor het welzijn en de gezondheid van de kuikens
Terug naar overzicht