Voorbeelden uit de praktijk

“Bij Milieukeur zijn de resultaten te zien”

Het spreekt voor zich: als een teler meer moeite doet voor een product, verdient hij daar ook een meerwaarde voor. Aardappelteler Jan Douma is een ondernemer die graag wat meer voor het milieu doet, maar daar ook het resultaat van wil zien. “Milieukeur levert duidelijk toegevoegde waarde aan het milieu. Je krijgt het idee dat het zinvol is en dat het voldoet aan de behoeften van de markt”, aldus Douma. Onlangs vroeg de teler opnieuw Milieukeur aan. “Bij Milieukeur zie je het meeste resultaat.”

Jan Douma houdt van zijn vak: het telen van tafelaardappels heeft zijn volledige toewijding. Die tafelaardappels nemen nog altijd het grootste deel van zijn tijd in beslag. Daarbij wil Douma zo veel mogelijk rekening houden met het milieu. Jaren geleden teelde Douma al aardappels volgens de richtlijnen van Milieukeur voor Superunie. “Dat heb ik vier jaar gedaan, onder de vlag van producentenvereniging Stichting Millinnova, waarin verschillende telers verenigd waren.” Op een gegeven moment daalde de vraag naar Milieukeur-aardappels vanuit de supermarkten. Douma stopte er daarom mee. “Wij willen als telers meerwaarde voor de extra moeite die wij doen. Er zit toch een kostenplaatje aan die manier van telen. Daarbij vonden de supermarkten het toen nog erg moeilijk om de meerwaarde van Milieukeur te communiceren naar de consument.”

Tussenvariant
Douma besloot te gaan telen volgens de richtlijnen van Global Good Agricultural Practice (GAP), die wereldwijd eisen aan boeren en tuinders stellen aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. “Ik vroeg me echter de laatste tijd steeds vaker af waar ik het nou eigenlijk voor doe. Aan alle Nederlandse verplichtingen omtrent milieuvriendelijk telen voldoe ik al, terwijl ik ondertussen erg veel moeite moet doen om alle regels van GAP bij te houden.” De teler was dan ook blij te horen dat er vanuit de markt opnieuw vraag bleek naar Milieukeur. Afnemer Jumbo wilde graag weer aardappels die dit certificaat dragen. De supermarktorganisatie, die op vele fronten vooruitloopt op het gebied van duurzaamheid, draagt verantwoord ondernemen naar eigen zeggen een warm hart toe. “Het is moeilijk om een volledig biologisch volume te creëren. Stichting Milieukeur biedt een mooie tussenvariant”, vertelt AGF-manager Han Ploegmakers van Jumbo. “Als volledig biologisch niet mogelijk is, zoeken wij altijd naar de ideale middenweg. Milieukeur is goed uitvoerbaar en toepasbaar voor de producent. Het is bovendien gemakkelijk omschakelen van een regulier product naar Milieukeur, terwijl het milieuvriendelijker is. En dit alles tegen een geringe stijging van de reguliere kostprijs. Wij kunnen de producten tegen bijna dezelfde prijs aanbieden”, aldus Ploegmakers.

Winst
Jan Douma is overtuigd van het nut van Milieukeur. “Met het werken onder Milieukeur valt veel winst te behalen op milieugebied. De werkwijze mag dan wat meer kosten, voor mij is het erg nuttig. GAP registreert alleen wát je allemaal doet en of het binnen de regels is, terwijl Milieukeur ook veel technische adviezen en richtlijnen geeft. Bijvoorbeeld over kunstmest of de natuurontwikkeling rondom een bedrijf”, aldus Douma. GAP is volgens de teler meer een middel voor supermarkten om aan duidelijke borging van voedselveiligheid te werken. “Milieukeur laat echt goede milieuwinstresultaten zien waar iedereen bij gebaat is”, vindt Douma.

[Publicatie magazine SMK-Nieuws 58, april 2009]
 

Terug naar overzicht