Voorbeelden uit de praktijk

“Ketenregisseur is de dirigent”

Bedrijven met Milieukeur hebben de toekomst . Dat is de overtuiging van Henny Groothedde, Ineke Ankersmit (beiden van bedrijf Groothedde) en Jurgen Hijink (Hijdeporc). Samen hebben zij gewerkt aan de Milieukeurcertificering en dit voorjaar heeft Hijdeporc de certificaten behaald voor ketenregiseur Milieukeur varkens en Milieukeur bewerkte en verwerkte varkensvleesproducten.

Ketenregisseur Milieukeur
Groothedde heeft als ‘service provider in meat’ een goede relatie opgebouwd met adviesbureau Hijdeporc. Adviseur Jurgen Hijink van Hijdeporc legt uit: “Wij hebben gekozen voor een Milieukeur ketenregisseur-certificaat, waarbij Hijdeporc de certificaathouder is. Dat houdt in dat ik ervoor verantwoordelijk ben dat in de keten zowel de varkenshouders als de slachthuizen volgens de Milieukeur-normen werken. Als ketenregisseur ben je de dirigent. Nadat het varkensvlees de deuren van Groothedde in Vaassen verlaat, houdt de verantwoordelijkheid op. De afnemers zijn geen onderdeel van onze keten.”

Eigen kwaliteitsnormen
Over het bedrijf Groothedde vertelt directeur Henny Groothedde: “Naast de Milieukeurketen van varkenshouders en slachthuizen werken wij hier met 30 mensen aan de import en distributie van zowel rundvlees als varkensvlees uit verschillende EU landen. We leveren voornamelijk aan Nederlandse supermarktketens, retail, de vleeswarenindustrie en horecagroothandels. We werken zelf volgens verschillende kwaliteitsnormen en zien erop toe dat onze leveranciers, waar dan ook in Europa, daaraan voldoen. Op die normen auditen zowel wijzelf als certificerende instellingen.” Ineke Ankersmit, die bij Groothedde als Kwaliteitsmanager werkt, vult aan: “Zelf ga ik tenminste eens per jaar auditen bij onze leveranciers. Dat is naast de reguliere, nauwe contacten die we met onze leveranciers onderhouden. We hebben zonder uitzondering langdurige relaties met onze ketenpartners.”

Koppeling tussen milieuzorg en dierenwelzijn
De Milieukeurcertificering was voor Groothedde een principezaak. “We willen graag meewerken aan verbetering van het milieu en het dierenwelzijn en SMK biedt daar goed hanteerbare normen voor”, vindt Henny Groothedde. Ineke Ankersmit beaamt dat: “Het mooie van Milieu keur is dat het systeem eisen voor zowel milieuzorg als ook dierenwelzijn heeft. Hoewel deze twee aspecten ook kunnen botsen: het zou kunnen dat het voor het varken prettiger is om buiten rond te lopen, voor het milieu is het dat zeker niet, doordat je dan te maken hebt met bijvoorbeeld veel ammoniakuitstoot. In stallen kan die uitstoot afgevangen worden.”

Duits slachtbedrijf
De ketencertificering vereist in dit geval behalve partners in de varkenshouderij ook een partnership met een slachtbedrijf. Dat is het Duitse vleesverwerkingsbedrijf Tönnies Fleisch. Hijink: “Zij hebben een vestiging dicht bij Nederland in Rheda–Wiedenbrück, en daar worden dan ook de Milieukeur varkens geslacht. Onze keuze viel op deze Duitse slachterij omdat ik daar vijf jaar geleden al een goed contact mee heb opgebouwd. Destijds wilde Tönnies aan nieuwe eisen op het gebied van dierenwelzijn voldoen voor de levering aan de Britse supermarktketen Tesco. Ik heb hen daarin geadviseerd en zo dachten we bij Milieukeur ook onmiddellijk aan dit bedrijf.” Ankersmit: “We zijn op het juiste moment met Milieukeur aan de gang gegaan. Het schema werd net aangepast en wij konden inbrengen dat het ook mogelijk werd om zaken te doen met bedrijven buiten Nederland, en dus konden we met Tönnies ook verder op Milieukeurgebied.”

Punten ‘sprokkelen’
De slachterij is Duits maar de varkens uit de keten Hijdeporc komen wel uit Nederland. Hijink: “We hebben inmiddels met tien varkenshouderijen een overeenkomst voor Milieukeur varkens, en zij voldoen dan ook aan de criteria van SMK. In de meeste gevallen konden ze dat realiseren door kleine aanpassingen in hun bedrijfsprocessen. Dat is mooi, want de marges in de varkenshouderij zijn niet geweldig. De bedrijven moesten stoppen met castreren en sommige hebben ook ander voer gekozen. Door de keuzemodules binnen het Milieukeurschema kun je op bepaalde gebieden iets minder scoren, maar dat compenseren door punten te ‘sprokkelen’ op andere onderdelen. De toegankelijkheid van het schema is dus, zeker in een moeilijke markt, een extra pluspunt van Milieukeur.”

Traceerbaarheid
Om aan de Milieukeureisen te voldoen hoefde het bedrijf Groothedde zelf niet veel te veranderen in de bedrijfsvoering, vertelt Ineke Ankersmit. “Het allerbelangrijkste is de traceerbaarheid, waarvoor we een aanpassing moesten doen in ons automatiseringssysteem om de Milieukeurgegevens juist te kunnen verwerken. Van elk stuk vlees moet exact te achterhalen zijn waar het vandaan komt en wat er mee is gebeurd. Er vindt bij ons geen bewerking plaats, hier houden we ons alleen bezig met logistiek. Dat betekent dat we zeer nauwkeurig de verschillende vleesstromen registreren door middel van barcodes. Bij Tönnies, worden een paar honderd Milieukeur varkens per dag geslacht op een totaal van 25.000 varkens. Die Milieukeur varkens worden zorgvuldig gescheiden gehouden van de rest. Ook daar wordt met de barcodes gewerkt, dus de kans op fouten is vrijwel uitgesloten.”

De nieuwe standaard
Op bedrijfseconomisch vlak heb je zeker voordeel van deze certificering, vinden Groothedde, Ankersmit en Hijink. “Milieukeur gaat bijvoorbeeld verder dan wettelijke normen voor dierenwelzijn. Dat is ook goed voor je imago”, vindt Jurgen Hijink. Henny Groothedde ziet nog een ander voordeel: “Het loont om nu al te investeren in Milieukeur. Want dit zal gewoon de nieuwe standaard worden. De bovenwettelijke eisen van nu zijn de wettelijke eisen van over een paar jaar en dan voldoen wij daar al ruimschoots aan. Daarbij komt dat we het voor onszelf belangrijk vinden om met Milieukeur voorop te blijven lopen.”

Supermarkten
“Ik geloof er in”, gaat Groothedde verder. “Als ik zie hoe snel het met rundvlees is gegaan, met de Beter Leven ster van de Dierenbescherming, dan denk ik dat Milieukeur varkensvlees een goede toekomst heeft. Maar ik moet nog wel mijn grote afnemers meekrijgen! We merken dat veel bedrijven nog heel afwachtend zijn. Supermarktketens als Deen en Coop hebben al Milieukeur varkensvlees in het assortiment. Ook Jumbo heeft het, maar nog niet in alle vestigingen, dus dat maakt het voor de communicatie lastiger. De markt reageert zeker goed, maar het wordt pas groot als de grote supermarktketens meedoen. Die voorlopers heb je gewoon nodig.”

Toekomst
Het Milieukeurcertificaat is voor Groothedde niet alleen een teken van duurzaamheid, maar ook van een economisch gezonde bedrijfsvoering. “De bedrijven die kunnen voldoen aan de criteria zijn de bedrijven van de toekomst. Zeker in een markt waar de omstandigheden moeilijk zijn, zal je zien dat juist de voorlopers overblijven.”

[Publicatie magazine SMK-Nieuws 66, september 2011]
 

Terug naar overzicht