Voorbeelden uit de praktijk

Milieukeur feliciteert het milieu!

Vandaag maakten Jumbo, Greenpeace, Albert Heijn en Natuur & Milieu in persberichten bekend dat zij afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de productie van aardappels, groenten en fruit.

Jumbo streeft ernaar dat eind 2019 100% van de AGF-producten tenminste zijn gecertificeerd volgens de criteria van Milieukeur. Het aandeel biologische producten bij Jumbo zal worden verdubbeld, of verdriedubbeld. Albert Heijn maakte vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu; teelten moeten minimaal voldoen aan de eisen van Milieukeur en ook Albert Heijn vergroot het aanbod biologisch. Ook voor een duurzamere sierteelt werden met beide supermarkten afspraken gemaakt.

Dat is goed nieuws en een felicitatie waard aan de supermarkten, Greenpeace en Natuur & Milieu. De grootste felicitatie van Milieukeur gaat echter naar het milieu. Dat een groot areaal AGF-productie wordt verduurzaamd door middel van Milieukeur certificering is een grote stap voorwaarts. Milieukeur garandeert niet alleen winst op het gebied van de biodiversiteit, maar ook zorgen de eisen voor een betere waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en wordt de uitstoot van broeikasgassen tegengegaan. Daarnaast zijn er eisen voor verpakking, afval en arbeidsomstandigheden.

Meer info

Terug naar overzicht