Voorbeelden uit de praktijk

“Eneco HollandseWind en het Nederlandse Milieukeur… een duurzaam duo”

Duurzaam ondernemen; dat levert op

Eneco is een duurzaam energiebedrijf en produceert, verhandelt, transporteert en levert gas, elektriciteit, warmte en andere energieoplossingen. Eneco ontstond in 1995 uit een fusie van de energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. In de jaren daarna zijn daar dertien regionale energiebedrijven bijgekomen. De aandelen zijn in handen van 60 Nederlandse gemeenten. Met ruim 3.500 medewerkers bedient zij meer dan twee miljoen zakelijke en particuliere klanten. Energieleverancier Eneco is onderdeel van de Eneco groep die verder bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer) en Joulz (infrastructuren). Eneco behoort tot de schoonste energiebedrijven van Europa en werkt samen met anderen aan duurzame energie. Zo is Eneco mission partner van het wereld Natuur Fonds en als eerste energiebedrijf wereldwijd erkend als ‘Climate Saver’.

Duurzame strategie
Petra MesdagSMK-Nieuws spreekt met Petra Mesdag, manager MKB en Intermediairs bij Eneco Supply en Retail. “Sinds twee jaar heeft Eneco een duurzame strategie in haar beleid vastgelegd”, aldus Petra. “Het is ons nu allemaal wel duidelijk dat fossiele brandstoffen eindig zijn, dat ze vervuilen en dat de opwarming van de aarde ons uitdaagt om schone en slimme oplossingen te vinden. Vandaar dat Eneco haar verantwoording neemt en ervoor heeft gekozen om sinds 2011 nog uitsluitend groene stroom aan particuliere en kleinzakelijke klanten te leveren.” Die energie komt uit verschillende duurzame opwekkingsbronnen, zonder CO2 emissies: wind (14%), biomassa (0,5%), zon (0,01%) en waterkracht (85,49%). Petra vervolgt: “Onze klanten bieden we daarbij de mogelijkheid om te kiezen voor elektriciteit die uitsluitend door wind is opgewekt. Op dit moment loopt onze campagne ‘Eneco Hollandsewind’, waarbij de windstroom die we leveren 100% wordt opgewekt door windmolens uit Nederlandse windparken. Onze klanten ontvangen als bewijs daarvoor een broncertificaat bij hun contract.”

Milieukeur voor zakelijke markt
“In eerste instantie ging Eneco op voor Milieukeur om te voldoen aan de eisen in het kader van de CO2 Prestatieladder”, zegt Petra Mesdag. “Er was een grootzakelijke Eneco klant die daarom vroeg. Al snel zag onze organisatie in dat Milieukeur ook in parallelle markten een prima ondersteuning en garantie kon bieden bij de levering van windenergie. In het verlengde van de CO2 Prestatieladder gaat Eneco zich richten op het midden- en kleinbedrijf van bouwend Nederland.”

Campagne ‘Duurzaam ondernemen, dat levert op’
In het eerste kwartaal van 2012 krijgt de campagne voor Hollandsewind met Milieukeur meer nadruk op de zakelijke markt, en dan met name op het midden-en kleinbedrijf. Het Milieukeur certificaat voor windenergie zorgt voor bewijs en een ondersteunende ‘plus’. Het thema van de campagne is ‘Duurzaam ondernemen, dat levert op’. “Eneco gaat daarin een stuk verder dan het ‘alleen’ maar leveren van duurzamere energie”, benadrukt Petra. “Het is eigenlijk practice what you preach. we willen onze klanten echt verder helpen met duurzaam ondernemen en ondersteunen hen daarin met diverse tools. Zo is er een Bespaarpakket met tips & tricks om slim te besparen op energie. Ook is er op onze website www.eneco.nl/duurzaamondernemen een online Besparingsverkenner waar bedrijven een indruk kunnen krijgen van hun besparingspotentieel en hun energieverbruik kunnen afzetten tegen dat van branchegenoten. En we gaan onze klanten met een Communicatiepakket helpen om hun duurzaam ondernemerschap (bijvoorbeeld met de keuze voor Hollandsewind) naar hun relaties uit te dragen. Dat pakket bestaat naast een Eneco certificaat Duurzame energie uit banners voor hun website, een onderscheidende e-mailhandtekening, een persbericht en een advertentie. Het Milieukeur logo gaan we in al die communicatiemiddelen gebruiken als extra ondersteuning. Eneco Hollandsewind en het Nederlandse Milieukeur, dat is een duurzaam duo!”, besluit Petra enthousiast.

[Publicatie uit magazine SMK-Nieuws 67, december 2011]

Terug naar overzicht