Voorbeelden uit de praktijk

Hoe Milieukeur zich verhoudt tot het Varken van Morgen

Dit jaar berichtte* het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat zij afspraken heeft gemaakt om het varkens- en pluimveevlees te verduurzamen. Dit heeft betrekking op het verse varkensvlees en kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht. Maar wat houden deze afspraken in en hoe verhoudt dit Varken van Morgen zich tot Milieukeur?

*Na het rapport van de Commissie Van Doorn in 2011 heeft CBL, waarin food service en supermarkten zijn verenigd, afspraken gemaakt om het varkens- en pluimveevlees te verduurzamen. Hiervoor komt er een basaal bovenwettelijk duurzaamheidsniveau, waardoor grote stappen worden gezet in de verbetering van omstandigheden voor mens, dier en milieu. Samenwerking tussen alle schakels in de keten is hierbij onmisbaar. [Bron: CBL]

Het CBL initiatief richt zich op de drie thema’s dierenwelzijn, milieu, en mens en gezondheid. De eisen voor het Varken van Morgen komen in veel gevallen overeen met die van Milieukeur criteria voor varkens. De Milieukeur varkenshouders voldoen al aan veel van de eisen van het Varken van Morgen. In de periode tot en met 2020 moeten de CBL normen worden geïmplementeerd.

Extra eisen van Milieukeur t.o.v. Varken van Morgen

  • Strengere eisen aan de fosfaatexcretie
  • Ook eisen voor andere mineralen (stikstof, koper en zink)
  • Lager energieverbruik dan gemiddeld in de Nederlandse varkenshouderij
  • Eis voor minder slachtafwijkingen (realiseert een betere diergezondheid en prestatie) 
  • Huisvesting: eisen voor de guste en dragende zeugen, de vreetruimte voor de dieren en klimaatbeheersing
  • Milieukeur biedt via keuzemaatregelen de mogelijkheid om extra maatregelen te nemen die aansluiten bij de bedrijfsvoering van de deelnemer. 

Ontwikkeling Milieukeur
SMK onderzoekt de mogelijkheden om Milieukeur af te stemmen op het Varken van Morgen. Dit wordt ook in het herzieningstraject van het Milieukeurschema voor juli 2014 meegenomen. De doelgroep voor Milieukeur is en blijft de voorlopers onder de varkenshouders.

Conclusie
De Milieukeur varkenshouders lopen op een behoorlijk aantal punten vóór op het Varken van Morgen. In de herziening van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke producten Varkens onderzoekt SMK de mogelijkheden om Milieukeur af te stemmen op de CBL eisen. Omdat Milieukeur is bedoeld voor voorlopers in de markt, zullen de criteria ambitieuzer blijven dan die van CBL, om daarmee een onderscheidend duurzamer en geborgd product te kunnen aanbieden.

Omdat Milieukeur is bedoeld voor voorlopers in de markt, zullen de criteria ambitieuzer blijven dan die van CBL
Terug naar overzicht