Voorbeelden uit de praktijk

Invoering Milieuthermometer Zorg in de Amsterdamse ziekenhuizen

De ondertekenaars van het convenant zijn: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Sint Lucas Andreas ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Academisch Medisch Centrum, VU Medisch Centrum, Philips, Milieu Platform Zorgsector,  SMK (Stichting Milieukeur), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte en gemeente Amsterdam. De besturen van zeven Amsterdamse ziekenhuizen gaan zich sterk maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu’.
Zeven ziekenhuisbestuurders en zeven managers van publieke en private partners ondertekenden dinsdag 12 november in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam het convenant. De gemeente Amsterdam begeleidt de ziekenhuizen bij de concrete stappen naar een structureel duurzamere bedrijfsvoering.

Certificaat
Het idee om samen met de Amsterdamse ziekenhuizen een ‘milieuconvenant’ te sluiten ontstond tijdens een werkbezoek van wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Klimaat en Energie) aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Het OLVG was als eerste Amsterdamse ziekenhuis reeds in het bezit van de Zilveren Milieuthermometer. De zorginstellingen in Amsterdam gingen de ziekenhuizen al voor met een convenant Zorg dat in november 2011 werd ondertekend

Het convenant
In het convenant verplichten de ziekenhuizen zich om het niveau brons, zilver of goud van de Milieuthermometer Zorg te behalen: ‘brons’ vóór juli 2014 en het streven naar ‘zilver’ of ‘goud’ vóór juli 2015. Ook spraken de ziekenhuizen daarin af dat zij stakeholders (zoals zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, patiënten en bezoekers) informeren over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Na 2015 worden nieuwe duurzaamheidsambities door de ziekenhuizen en de gemeente vastgesteld.

Samenwerking publieke en private partijen
Het convenant biedt meerwaarde door de samenwerking van publieke en private partijen in de zorgketen. Tijdens de looptijd van het convenant zullen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte, Philips en Agentschap NL actief samenwerken met de gemeente en de ziekenhuizen, om de verdere verduurzaming van de ziekenhuizen te ondersteunen. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van kennis die de zorgketen als geheel een kans biedt om concrete stappen naar verdere verduurzaming te nemen.

Duurzaamheidsthema’s

  • De Milieuthermometer Zorg draagt bij aan de volgende maatschappelijke en duurzaamheidthema’s:
  • Circulaire Economie; behoud van grondstoffen door deze in een kringloop te brengen
  • Duurzamer voedsel en terugdringing voedselverspilling
  • Duurzame inkoop
  • Duurzamer (ver)bouwen
  • Minder CO2-uitstoot door gebruik van zuinige voertuigen en efficiënt goederen-en personenvervoer
  • Terugdringing van CO2-uitstoot door minder energiegebruik
  • (Mogelijke) kostenbesparingen
In het convenant verplichten de ziekenhuizen zich om het niveau brons, zilver of goud van de Milieuthermometer Zorg te behalen
Terug naar overzicht