Nieuws & Persberichten

Invoering Milieuthermometer Zorg in de Amsterdamse ziekenhuizen

Ondertekenaars van het convenantDe besturen van zeven Amsterdamse ziekenhuizen gaan zich sterk maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant ‘Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu’.

Zeven ziekenhuisbestuurders en zeven managers van publieke en private partners ondertekenden dinsdag 12 november in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam het convenant. De gemeente Amsterdam begeleidt de ziekenhuizen bij de concrete stappen naar een structureel duurzame bedrijfsvoering.

Met de ondertekening stellen de ziekenhuizen zich ten doel om het certificaat te behalen van de ‘Milieuthermometer Zorg’. Het streven is om in juli 2014 tenminste het bronzen niveau te behalen en voor 1 juli 2015 het zilveren of gouden niveau.

De ondertekenaars van het convenant zijn:
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Sint Lucas Andreas ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Academisch Medisch Centrum, VU Medisch Centrum, Philips, Milieu Platform Zorgsector, SMK (Stichting Milieukeur), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte en gemeente Amsterdam.

Ineke Vlot, manager non-food, tekende namens SMK het convenant.Certificaat
Het idee om samen met de Amsterdamse ziekenhuizen een ‘milieuconvenant’ te sluiten ontstond tijdens een werkbezoek van wethouder Maarten van Poelgeest aan het OLVG. Het OLVG was als eerste Amsterdamse ziekenhuis reeds in het bezit van de Zilveren Milieuthermometer. Op een eerste bijeenkomst met ziekenhuisbestuurders in de ambtswoning van de burgemeester werd vervolgens de kiem gelegd voor het convenant.

Samenwerking publieke en private partijen
Het convenant biedt meerwaarde door de samenwerking van publieke en private partijen in de zorgketen. Tijdens de looptijd van het convenant zullen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte, Philips en Agentschap NL actief samenwerken met de gemeente en de ziekenhuizen, om de verdere verduurzaming van de ziekenhuizen te ondersteunen. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van kennis die de zorgketen als geheel een kans biedt om concrete stappen naar verdere verduurzaming te nemen.

Meer informatie
Milieuplatform Zorg (MPZ), Adriaan van Engelen, 010 245 03 03, www.milieuplatform.nl
SMK, Ineke Vlot, manager non-food, 070 358 63 00, ivlot@smk.nl. www.milieukeur.nl

 • De Milieuthermometer Zorg
  De ‘Milieuthermometer Zorg’ is een milieucertificaat specifiek voor de zorg. De Milieuthermometer is ontwikkeld door het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en SMK ( Stichting Milieukeur). Met deze Milieuthermometer beschikken de ziekenhuizen over een handzaam instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten. De ziekenhuizen kunnen via een set van maatregelen scoren op brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan Milieukeur. De Milieuthermometer Zorg draagt bij aan de volgende maatschappelijke en duurzaamheidthema’s:
  ▪ Circulaire Economie; behoud van grondstoffen door deze in een kringloop te brengen
  ▪ Duurzamer voedsel en terugdringing voedselverspilling
  ▪ Duurzame inkoop
  ▪ Duurzamer (ver)bouwen
  ▪ Minder CO2-uitstoot door gebruik van zuinige voertuigen en efficiënt goederen-en personenvervoer
  ▪ Terugdringing van CO2-uitstoot door minder energiegebruik
  ▪ (Mogelijke) kostenbesparingen

[Foto’s Jan Faessen ]

Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu
Terug naar overzicht