Nieuws & Persberichten

Uitnodiging voor de stakeholder werkgroep herziening EU Ecolabel cosmetische producten

Het herzieningstraject van de EU Ecolabel criteria voor cosmetische producten (Rinse-off Cosmetic Products) is opgestart door de Europese Commissie. De huidige criteria zijn nog geldig tot december 2021.

Binnenkort vindt de eerste Ad Hoc Working Group (AHWG) bijeenkomst plaats. Dit is een brede stakeholder werkgroep die input levert voor criteria ontwikkeling. Ook adviseert de AHWG de Europese Commissie en het Joint Research Center (het wetenschaps- en kenniscentrum van de Europese Commissie). Naast de inhoud van de criteria wordt ook de scope van de criteria (welke producten in de productgroep vallen) behandeld. De Commissie is op zoek naar een brede vertegenwoordiging van stakeholders. Deelname aan deze werkgroep is een uitgelezen kans om als stakeholder invloed uit te oefenen op de criteria ontwikkeling.

Datum en locatie

De EU Ecolabel vergadering vindt plaats op woensdag 27 november in Brussel. De bijeenkomst van de tweede AHWG vind ongeveer een half jaar later plaats.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 25 oktober door een mail te sturen naar: JRC-B5-COSMETICS@ec.europa.eu.

  • Let op: wegens een verandering in de oorspronkelijke datum en locatie van de AHWG wordt ook al aangemelde partijen verzocht zich opnieuw melden bij de Commissie.

De Commissie streeft naar een representatieve groep stakeholders voor de bijeenkomsten, maar om logistieke redenen is er maar plek voor een beperkt aantal experts in de Ad-Hoc Working Group. Daarom moet de Commissie selectief zijn. De deelnemersgroep wordt samengesteld nadat alle aanmeldingen zijn beoordeeld. Het is aan te raden geen reis- of accomodatieboekingen te maken voordat u een formele uitnodiging heeft ontvangen.

Als het niet mogelijk blijkt de bijeenkomst bij te wonen, ontvangt u informatie over hoe u alsnog input kunt aanleveren. Door uw aanmelding zal de Commissie u tijdig over de uitkomsten van de AHWG bijeenkomsten informeren en ook in de toekomst op de hoogte houden over de ontwikkeling van EU Ecolabel cosmetische producten.

Werkdocumenten en de agenda voor de eerste AHWG bijeenkomst zijn vanaf ongeveer 4 weken voor de bijeenkomst beschikbaar. Hiervan wordt u via een e-mail op de hoogte gesteld.

MEER INFORMATIE

Terug naar overzicht