Nieuws & Persberichten

Barometer Duurzame Evenementen: verlenging, actualisering en aansluiting bij Amsterdamse Richtlijn

De Barometer Duurzame Evenementen is per 15 mei voor één jaar verlengd en geactualiseerd. Via deze Barometer kan een evenement worden gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur. Het certificatieschema kunt u downloaden via de Milieukeur website.

Aansluiting Richtlijn Duurzaamheid Evenementen Amsterdam

Een beperkt aantal Barometer eisen is geactualiseerd om aan te sluiten bij de Amsterdamse Richtlijn Duurzaamheid Evenementen*. Vanaf 2020 moeten alle grote evenementen in Amsterdam hieraan voldoen. Niveau zilver van de Barometer is nu in lijn gebracht met het vereiste minimumniveau in Amsterdam. Het voordeel van deze koppeling is dat certificering met de Barometer Duurzame Evenementen vanaf niveau zilver vrijstelling geeft van handhaving voor deze richtlijn. Dat helpt voor bijvoorbeeld festivals in Amsterdam om aan te tonen dat aan de eisen voor de vergunningverlening is voldaan.

Nieuw: ontwikkeling leveranciersmodules voor certificering voor de Barometer

De Barometer Duurzame Evenementen heeft een samenwerking met de Stichting Duurzaam Organiseren. Samen zoeken zij naar mogelijkheden om certificering in de evenementenmarkt te ondersteunen en werkbaarder te maken. Een certificaat voor een evenement behalen lukt makkelijker als toeleveranciers het initiatief nemen om per duurzaamheidsthema (of onderdeel daarvan) aan te tonen dat ze aan de eisen voldoen.

Onderzocht wordt daarom of het mogelijk is om met koplopers uit verschillende leveranciersdomeinen, samen extern gecontroleerde leveranciersmodules voor een Barometer certificaat te realiseren. Zulke modules vergemakkelijken de certificering van evenementen. De evenementenorganisatie hoeft dan alleen nog het aanvraagdossier aan te vullen met de specifieke kenmerken van een evenement. Als leveranciers eenmaal over een certificaatmodule beschikken, kunnen zij die aanbieden aan organisatoren van elk evenement. In Amsterdam draagt dat concreet bij aan het verkrijgen van een evenementenvergunning; dat biedt direct voordeel voor alle betrokken partijen. De inspanning om die leveranciersmodule te realiseren betaalt zich dan gespreid over meer evenementen uit.

Of dit idee haalbaar is zal de komende tijd nader worden verkend. Suggesties voor koplopers die willen meedoen zijn welkom.

Meer informatie

Terug naar overzicht