Nieuws & Persberichten

Publicatie Engelse vertaling On the way to PlanetProof Plantaardige producten

SMK publiceert de vertaling van het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten, geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.

Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Centraal-Europa volgens de indeling van de EU*.

Op de webpagina Certificatieschema Plantaardige producten zijn de volgende herziene documenten gepubliceerd:

  • Certification scheme Plant Products Central Europe (EN)
  • SMK Calculation module greenhouse gas emission

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van schema 2018

  • De controle op de naleving van de eisen is meer gebaseerd op risicosturing. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de frequentie van het residu-onderzoek (in totaal minder analyses, maar wel onaangekondigd) en de inspectie frequentie (één inspectie per jaar + 10% onaangekondigde inspecties).
  • De lijsten actieve stoffen (gewasbeschermingsmiddelen) met aanvullende voorwaarden en de lijst met groene middelen/laag-risicostoffen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens over de milieubelasting van de betreffende middelen. Dit heeft geleid tot een flink aantal veranderingen in de lijsten.
  • In het hoofdstuk Energie en Klimaat zijn veel nieuwe keuzemaatregelen opgenomen om producenten te stimuleren meer energiebesparende maatregelen te nemen.

Voor de certificering in de overige landen van Centraal-Europa gelden de volgende voorwaarden:

  • Teelt buiten Nederland voldoet zowel aan de wetgeving in het betreffende land als aan de eisen van On the way to PlanetProof.
  • Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekent dit dat deze een toelating moeten hebben voor het betreffende gewas in het eigen land én in Nederland, en dat de stoffen van Lijst I, bijlage 2c van het certificatieschema (actieve stoffen waarvoor een milieuvriendelijker alternatief wettelijk is toegelaten), niet zijn toegestaan.

Naast certificering in Centraal-Europa is er een certificatieschema voor productie in Zuid-Europa. Voor meer informatie over certificering van On the way to PlanetProof producten in de verschillende regio’s van Europa verwijzen wij naar de pagina Certificatieschema’s Plantaardige producten.

Meer informatie

SMK Team plantaardige agroketens: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Jantineke Hofland, John Janssen en Minke van Bentum.


*Landen van Centraal-Europa zijn: Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Verenigd Koninkrijk.

Lees hier de Engelse versie van dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht