Nieuws & Persberichten

Voor kunstgrasvelden: Sportsfill Eco+ van Granuflex ontvangt Milieukeur certificaat

In november 2011 publiceerde SMK een uitbreiding van het Milieukeur certificatieschema voor veiligheidstegels en in-situvloeren met de toepassing van rubbergranulaat van autobanden als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden. In maart 2012 werd op de Dag van de Sportaccommodaties het eerste Milieukeur certificaat ‘infill’ uitgereikt aan Sportsfill Eco+.

Van links naar rechts: Frank Kempeneers van Kempeneers milieu en management B.V., Wim Uljee van SMK, Agnetha Bernardt – sales manager Granuflex, Maarten van Randeraat – directeur Granuflex en Frank van der Peet van BSNCFrank van der Peet - voorzitter van de commissie kunstgras van de branchevereniging voor sport en cultuurtechniek BSNC - overhandigde het Milieukeur certificaat aan Maarten van Randeraat, directeur van Granuflex.

Wim Uljee van SMK gaf een presentatie over Milieukeur en de eisen waaraan een infill product moet voldoen om in aanmerking te komen voor het certificaat. Hij gaf aan dat de certificering van Sportsfill Eco+ een mogelijk begin is van een verdere ontwikkeling van een keurmerk voor het totale kunstgrasveld.
Maarten van Randeraat sprak uit dat hij een bredere verduurzaming van de branche ambieert en dat hij daarom de komende tijd collega fabrikanten van infill producten zal benaderen om hen te motiveren ook het Milieukeurcertificaat te behalen.


Terug naar overzicht