Nieuws & Persberichten

Uitnodiging voor hoorzitting herzien certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2020

De criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten Centraal-Europa worden jaarlijks herzien. Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe eisen geldig. Op de PlanetProof website wordt een toelichting gegeven op het herzieningsproces.

Voor de herziening van het huidige certificatieschema wordt een aantal verschillende wijzigingen voorgesteld:

Energie en klimaat

 • Normen broeikasgasemissie bedekte teelt

Gewasbescherming

 • Update lijsten actieve stoffen met aanvullende voorwaarden en groene middelen
 • Emissie van het erf voorkomen
 • Actieve stofnorm (specificatie van teelten /onderverdeling van gewassen)
 • Frequentie residu onderzoek

Biodiversiteit en landschap

 • Opties verkennen voor verplichte inspanning biodiversiteit
 • Aanpassingen in een aantal keuzemaatregelen

Bodemvruchtbaarheid

 • Voorkomen van erosie

Water

 • Verbetering van de eisen van het hoofdstuk water door een logischere volgorde van eisen, verbeterde definities van gebruikte termen, criteria doelmatiger, internationaal toepasbaar

Algemene eisen

 • Herziening huidige controlerichtlijnen voor certificatie van de handelsketen en retail

Hoorzitting 14 november en mogelijkheid tot schriftelijke reactie

Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 14 november een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het voorstel voor het herziene certificatieschema. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van On the way to PlanetProof. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig het herziene certificatieschema definitief vaststelt.

De hoorzitting On the way to PlanetProof vindt plaats op:

 • Donderdag 14 november 2019
 • 13:00 – 15:30 uur
 • Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uw gegevens in te vullen via de bovenstaande link naar het antwoordformulier. Uiteraard zijn ook collega’s of andere geïnteresseerden van harte welkom, zij kunnen zich op dezelfde wijze aanmelden. U kunt op het antwoordformulier aangeven dat u het conceptschema met de voorgestelde wijzigingen per e-mail wilt ontvangen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is het mogelijk om schriftelijk op de voorgestelde wijzigingen te reageren.

Wij ontvangen uw reactie via het antwoordformulier graag uiterlijk 31 oktober.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SMK (e-mail: smk@smk.nl / 070 358 63 00).
  
Team plantaardige agroketens:

Stefanie de Kool, Els Lindeboom, John Janssen, Jaap Bij de Vaate, Lien Terryn en Minke van Bentum.

Terug naar overzicht