Nieuws & Persberichten

Verpakkingseisen On the way to PlanetProof vanaf 2019 (update)

In het certificatieschema van On the way to PlanetProof voor plantaardige producten zijn voor verpakkingsmateriaal twee toekomstige eisen aangekondigd die per 1 januari 2019 in zouden gaan: verbod op zwart plastic en op metalen sluitingen op kunststof verpakkingen.

Naar aanleiding van ingebrachte bezwaren, heeft het College van Deskundigen agro/food Plantaardig besloten dat:

  • het voorgenomen verbod op zwart plastic niet zal worden ingevoerd, vanwege nieuwe ontwikkelingen in de mogelijkheden voor afvalverwerking en recycling van zwart plastic;
  • het voorgenomen verbod op metalen sluitingen op kunststof verpakkingen blijft gehandhaafd. Voor uien wordt voor één jaar (2019) een ontheffing verleend voor deze eis, onder de voorwaarde dat de betrokkenen een plan opstellen en uitvoeren gericht op het vinden en toepassen van een alternatief voor metalen sluitingen, dat implementeerbaar is en milieuwinst oplevert.  

De aanvullende besluiten zijn verwerkt in de betreffende documenten op de PlanetProof downloadpagina.

Terug naar overzicht