Nieuws & Persberichten

Jaarrond citrus ‘On the way to PlanetProof’

Jaguar the fresh company en SMK investeren gezamenlijk in het ontwikkelen van een On the way to PlanetProof certificatieschema voor de teelt van citrus in Noord-Afrika. Ook het bestaande certificatieschema voor de teelt van citrus in Zuid-Afrika zal worden herzien. Dit is een vervolg op de al enkele jaren durende samenwerking van Jaguar the fresh company en SMK voor de verduurzaming van de AGF-keten voor met name citrus.

Samen met boeren wordt gezocht naar een efficiënte en duurzamere teelt van producten die met trots het keurmerk On the way to PlanetProof mogen dragen. Een strenge controle en intensieve certificering gaat hieraan vooraf. Naast milieuaspecten en verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen speelt ook het terugdringen van watergebruik daarbij een rol.

Sinds de bekendmaking van een aantal Nederlandse retailers, waarbij wordt geëist dat alle producten met Nederlandse oorsprong moeten voldoen aan ‘On the way to PlanetProof’, ziet Jaguar dat ook de vraag naar buitenlandse PlanetProof producten toeneemt. Daarom heeft Jaguar besloten opnieuw de krachten te bundelen met SMK en te focussen op verdere internationalisering. Samen met onafhankelijke adviseurs zullen zij de komende tijd een PlanetProof certificatieschema voor Noord-Afrikaans geteelde citrus gaan ontwikkelen.

Jaguar hoopt met dit initiatief de AGF keten verder te verduurzamen en de kwaliteit en beschikbaarheid van producten op langere termijn te borgen.

> Engelstalig nieuwsbericht

Terug naar overzicht