Nieuws & Persberichten

Superunie: “PlanetProof dwingt handel tot meer transparantie”

[Artikel overgenomen uit AGF.nl]

Het nieuwe keurmerk "On the way to PlanetProof" (voorheen Milieukeur) zorgt voor verduurzaming van de teelt maar brengt tevens een nieuwe dynamiek in de markt. Het is de ambitie van Superunie om met AGF naar 100% PlanetProof of gelijkwaardig te gaan. Eind dit jaar moet daar 50% van zijn gerealiseerd. "PlanetProof zorgt voor meer transparantie in de keten", zegt André Boer, inkoper AGF bij Superunie. Handelaren of serviceverleners dienen product van geselecteerde en gecertificeerde telers te leveren.

Cindy Verhoeven (l), André Boer van Superunie en Els Lindeboom van SMK

Door het certificaat speelt ook meteen de prijsdiscussie op. Telers moeten investeren om het keurmerk te behalen, dat maakt hun producten duurder is de redenering. Zo zwart-wit is het niet, zegt Els Lindeboom van SMK. "Het ligt heel erg aan het soort teelt en welke maatregelen genomen moeten worden. Voor belichte teelt in kassen is het een heel ander verhaal dan voor open teelt. Soms kan het zelfs een kostenbesparing opleveren doordat telers minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken waar ook een prijskaartje aan hangt." Prijs is niet alles bepalend in het inkoopproces. "PlanetProof mag best een realistische meerprijs hebben", zegt André. "Bij inkoop kijken we naar meer aspecten die meewegen bij de prijs die we bereid zijn te betalen, kwaliteit, leveringszekerheid en beschikbaarheid wegen naast PlanetProof ook mee."

Superunie kijkt in haar inkoopproces niet alleen naar de Nederlandse telers. Ze heeft de ambitie om eind 2018, 50% Europees AGF onder PlanetProof te brengen. In 2017 is begonnen met producten van Nederlandse bodem. Eind 2017 is 36% van het assortiment gecertificeerd, voor de productgroepen aubergine, paprika en ijsbergsla werd de doelstelling van 50% al ruimschoots gehaald.

Superunie: aandeel PlanetProof/Milieukeur. Stand van zaken eind 2017

Op dit moment wordt op 11.222 hectare (379 bedrijven) zowel in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Italië en Zuid-Afrika, geteeld volgens het keurmerk en zijn 45 handelsbedrijven gecertificeerd. "Er zijn telers die denken: "Weer een certificaat aan de muur", anderzijds zijn er veel telers die PlanetProof omarmen. We zien wel dat het areaal PlanetProof gecertificeerd sterk stijgt, gedurende dit jaar komen er weer een heleboel telers bij die het traject vorig jaar zijn gestart. Telers kunnen via PlanetProof ook een goede relatie bouwen met afnemers. Veel telers zijn bereid te investeren wanneer ze weten dat ze voor langere termijn contracten kunnen afspreken", vertelt Els. "En doordat PlanetProof een internationaal keurmerk is, kunnen Nederlandse telers die exporteren zich daar ook onderscheiden in de markt."

Superunie neemt een proactieve rol aan in het transitieproces. André zat in de begeleidingscommissie van SMK en informeert producenten actief over de vereisten van het keurmerk. "Wij willen zo dicht mogelijk bij de bron inkopen en zitten bij telers aan tafel om de overgang naar PlanetProof te bespreken. In de begeleidingscommissie hebben we ook nadrukkelijk gelet op de haalbaarheid voor telers om aan de normen te voldoen. Door het bonus/malus systeem kunnen zij ook een keus maken in maatregelen die het best bij hen passen", benadrukt André.

De actieve rol die Superunie inneemt in PlanetProof is het collectief beleid van de leden*. Gezamenlijk voorzien ze ongeveer 30% van de Nederlandse huishoudens van AGF. Alle leden zijn gelijk, stemrecht is niet gebaseerd op omzet of volumes. Alle leden hebben evenveel stemrecht.


"Onze ambitie is veilige, transparante en duurzame ketens. Groente en Fruit is een belangrijke productgroep. Om te zorgen dat producten duurzamer worden geproduceerd, is het essentieel dat we weten waar onze producten vandaan komen. PlanetProof is een ambitieus doch haalbaar certificeringsschema om zaken op milieugebied te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de bodemgesteldheid door o.a. vruchtwisseling en eisen aan meststoffen en biodiversiteit zoals bloemenranden rondom akkers voor bijen en vlinders zegt Cindy Verhoeven, procesmanager duurzame handel. "Voor ons tropisch groenten en fruit, overwegend uit landen buiten Europa, hebben we ook ambities op het gebied van duurzaamheid vastgelegd. We zijn aangesloten bij het Convenant Verduurzaming Tropisch Groente en Fruit, waarmee we ons committeren aan 100% verduurzaming van onze tropisch groenten en fruit in 2020."

Onze ambitie is veilige, transparante en duurzame ketens
Terug naar overzicht