Nieuws & Persberichten

Update certificatieschema Milieukeur Groene elektriciteit

De Milieukeurcriteria voor groene elektriciteit zijn per 15 mei 2018 gepreciseerd om beter aan te sluiten bij de eisen van de Raad voor Accreditatie. Inhoudelijk zijn de Milieukeurcriteria niet gewijzigd, maar het betreft een aantal verduidelijkingen in de manier waarop een onafhankelijke certificatie-instelling precies controleert of aan de eisen voor Milieukeur wordt voldaan.

Milieukeur groene elektriciteit stimuleert de inzet van duurzame elektriciteit en garandeert dat de hoeveelheid verkochte en geconsumeerde elektriciteit volledig herleidbaar is.

In de ‘CO2-Prestatieladder’ van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) is groene stroom gekoppeld aan Milieukeur. De inzet van elektriciteit die voldoet aan de Milieukeur criteria wordt beloond: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-emissies te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project bij aanbestedingen. Ook is er een koppeling van Milieukeur groene elektriciteit met de beoordelingsrichtlijn van Breeam-NL voor datacenters om de toepassing van duurzame energie aan te moedigen.

Certificeren

Voor het certificeren van Milieukeur groene stroom kunt u contact opnemen met de certificatie-instelling Quality Services Certification. SMK heeft licentie-overeenkomsten met certificatie-instellingen die de certificatie uitvoeren. Deze certificatie-instellingen werken volgens de richtlijnen van ISO/IEC 17065 en zijn daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of hebben daartoe een aanvraag ingediend (de Raad voor Accreditatie accrediteert per Milieukeur certificatieschema).

Terug naar overzicht