Nieuws & Persberichten

SMK publiceert update certificatieschema On the Way to PlanetProof Plantaardige producten

Op 1 maart publiceerde SMK het certificatieschema On the Way to PlanetProof Plantaardige producten. De afgelopen maanden is een groot aantal teeltbedrijven aan de slag gegaan met certificeren en zijn de eerste bedrijven op basis van het nieuwe schema gecertificeerd. In dit proces ontstonden er vragen en opmerkingen over het certificatieschema gesteld door telers, keurmerkhouders, adviseurs, certificatie instellingen, e.a.

Update certificatieschema – Aanvullende besluiten

Al deze vragen en opmerkingen zijn verzameld en beantwoord in het document ‘Aanvullende besluiten en Interpretatievragen’, dat u kunt downloaden*. Daarin staan:

  • Aanvullende besluiten voor een aantal noodzakelijke wijzigingen in het certificatieschema;
  • Toelichtingen, interpretaties en antwoorden naar aanleiding van vragen die relevant zijn voor meerdere gebruikers

De noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt in een update van het certificatieschema*. Dit is door het College van Deskundigen agro/food Plantaardig vastgesteld, gepubliceerd per 1 mei 2018 en per die datum geldig. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt en gepubliceerd op de website

Update Digitale checklist, Rekentool Broeikasgasemissie en Rekentool Organische stofbalans

  • De update van de Digitale checklist* maakt het mogelijk om deze voor meerdere gewassen in te vullen en bovendien is het niveau voor toekenning van bonuspunten bij elke keuzemaatregel aangegeven (perceels-, gewas-, of bedrijfsniveau).
  • De aanpassing op de Rekentool voor broeikasgasemissie* realiseert dat alle invulvelden nu meteen zichtbaar zijn zonder hulp van macrovelden.
  • De Organische Stofbalans rekentool (www.os-balans.nl) is vernieuwd waarbij het nu mogelijk is om de balansberekening op bedrijfsniveau en voor bedekte grondgebonden teelten uit te voeren.

Klimaatmodule open teelt

SMK kondigde eerder aan dat de klimaatmodule open teelt in mei gepubliceerd zou worden. De uitwerking loopt echter enige vertraging op. Wij informeren u als duidelijk is wanneer deze module op de PlanetProof website is te downloaden. De inventarisatie op basis van de klimaatmodule wordt pas na publicatie van de module bij de audits meegenomen.

*Downloads. Alle onderstaande documenten kunt u downloaden op de PlanetProof website via de links:


Up to date blijven

Wanneer een nieuwe versie van de ‘Aanvullende besluiten en Interpretatievragen’ wordt gepubliceerd, communiceren wij dat per e-mail. Indien u nog niet in ons e-mailbestand bent opgenomen, maar wel op de hoogte wilt blijven van wijzigingen en nieuws over het On the way to PlanetProof certificatieschema, kunt u zich hiervoor aanmelden via het e-mail formulier op de PlanetProof website.
Vermeld daarin uw contactgegevens en dat u zich wilt opgeven voor ‘Updates certificatieschema On the way to PlanetProof’.


Terug naar overzicht