Nieuws & Persberichten

SMK en Stichting Groenkeur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor certificering van duurzamere boomkwekerijproducten

Op woensdag 18 april 2018 ondertekenden Gijs Dröge (directeur Stichting Milieukeur, SMK) en Dick Oosthoek (directeur Stichting Groenkeur) een samenwerkingsovereenkomst voor certificatie van de duurzamere boomkwekerijproducten. Met ingang van 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ (het herziene Milieukeur schema) en wordt beheerd door SMK.

Beide stichtingen zijn ervan overtuigd dat deze bundeling van krachten in de markt zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van gecertificeerde duurzame boomteelt. Ook de kosten voor audits en het beheer van certificatieschema’s worden gedrukt, zodat daarmee de tarieven voor boomtelers concurrerend kunnen blijven.

Gijs Dröge (directeur Stichting Milieukeur, SMK) en Dick Oosthoek (directeur Stichting Groenkeur) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten.

Met deze samenwerking komt er één certificatieschema met twee logo’s. Boomtelers die nu een Groenkeur certificaat hebben, worden uitgenodigd over te stappen naar On the way to PlanetProof. Met een On the way to PlanetProof certificaat kunnen boomtelers gebruik blijven maken van de naam Groenkeur in hun aanbiedingen en communicatie. Om het On the way tot PlanetProof certificaat te halen, is een begin- en een eindaudit nodig.

Groei

Dick Oosthoek en Gijs Dröge gaven een toelichting op de samenwerking. Vol vertrouwen kijken zij naar de toekomst en verwachten de afzet van duurzame boomkwekerijproducten een versnelling te kunnen geven. Met de internationale naam ‘On the way to PlanetProof’ kunnen boomtelers ook in het buitenland beter hun duurzame productie over het voetlicht brengen. Voor de certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten ontwikkelen SMK en Groenkeur dit jaar een gezamenlijk marketing- en communicatieplan.

Verdubbelaar

Jan de Vries, vice-voorzitter van Anthos - de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten - gaf aan zeer verheugd te zijn over de samenwerking. Hij verwacht dat de samenwerking de gecertificeerde bedrijven veel dubbel werk gaat schelen. Hij sprak ook de ambitie uit dat binnen enkele jaren circa 10% van de 2.000 Nederlandse telers van bomen en vaste planten het keurmerk behalen. “Wat mij betreft zetten we een verdubbelaar in: komend jaar een groei van 50 naar 100 gecertificeerde bedrijven en het jaar daarop een verdubbeling naar 200!”

Bewuster en goedkoper

De bijeenkomst vond plaats bij Boomkwekerij Van den Berk in Sint-Oedenrode. Pieter van den Berk heeft al jaren ervaring met certificering en was één van eerste boomtelers die het Milieukeur certificaat behaalden en later ook koos voor Groenkeur. Zijn ervaring met certificering vatte hij bondig samen: “Certificering heeft mij veel gebracht. We dachten bewust bezig te zijn, maar gaan nu nog veel bewuster om met gewasbescherming en bemesting. Het gaat om de kunst van het weglaten.” Daarmee doelde hij op de milieuwinst door het minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit van de producten. "Daarmee slaan we twee vliegen in een klap. We kweken duurzamer en goedkoper.”

Om de samenwerking te vieren ontvingen de aanwezigen een bosje tulpen. Uiteraard gecertificeerd met On the way to PlanetProof

Grotere aantrekkingskracht van gecertificeerde duurzame boomteelt
Terug naar overzicht