Nieuws & Persberichten

Groen Label Kas GLK.13-2018: transitie naar klimaatneutrale glastuinbouw

SMK publiceert per 1 januari 2018 het certificatieschema Groen Label Kas, GLK.13-2018. Dit certificatieschema is geldig tot 1 januari 2019.

Klimaatneutrale glastuinbouw

In het nieuwe certificatieschema (zowel niveau A als B) is onder meer de transitie doorgevoerd van reductie van primair brandstofverbruik naar reductie van broeikasgasemissies. Dit is een gevolg van een gewijzigd overheidskader. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

  • Download hier het certificatieschema GLK-13-2018
  • De CO2 rekenmodule vervangt het energie-certificaat en berekent de CO2-emissie, energie-intensiteit en aandeel duurzame energie.
  • Voor niveau A geldt: de maximale CO2-emissie ten behoeve van warmte en elektriciteit is 45 kg CO2/m2 (dit is vergelijkbaar met het verbruik van ca. 25 m3 aardgas/m2).
  • Alle ingekochte (van derden aangevoerde) elektriciteit dient groen te zijn (alleen voor GLK A) en afkomstig van duurzame bronnen. De aankoop van groene stroom moet geborgd zijn door Garanties van Oorsprong.
  • Voor niveau B geldt: de maximale CO2-emissie ten behoeve van warmte is 45 kg CO2/m2 (dit is vergelijkbaar met het verbruik van ca. 25 m3 aardgas/m2).
  • De grens voor energie-extensief versus intensief is verlaagd. Een bedrijf is energie-intensief vanaf 12 m3 aardgas equivalenten/m3 (≥ 20 kg CO2/m2) en daaronder extensief. Bij GLK A betreft dit zowel de warmte- als de elektriciteitsproductie van een bedrijf, bij GLK B betreft dit alleen de warmteproductie.

Informatie

Jantineke Hofland-Zijlstra, Projectleider plantaardige agroketens, 070 358 63 00 of jhofland-zijlstra@smk.nl.

Terug naar overzicht